Jachtverpachting Ten Haagdoorn - Kelchterhoef RSS link

Om het aantal everzwijnen in het gebied Teut-Tenhaagdoornheide, Kelchterhoef en de omliggende omgeving terug te dringen, hebben de gemeente, Het agentschap Natuur en Bos, de provincie Limburg en het Agentschap Wegen en Verkeer samen een jachtverpachting uitgeschreven.

De aanbesteding zal plaatsvinden bij middel van schriftelijke bieding. Schriftelijke biedingen dienen per aangetekende zending of per drager tegen afgiftebewijs en ten laatste op vrijdag 3 februari om 12 uur toe te komen op volgend adres:

Vlaamse Overheid
Agentschap Natuur en Bos
Afdeling Terreinbeheer
Havenlaan 88, bus 75
1000 Brussel

De jachtverpachting gebeurt in een openbare zitting op woensdag 8 februari 2023 in het VAC van Hasselt (Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt).

Indien geen geldig bod werd ontvangen zal automatisch worden overgegaan tot een tweede aanbesteding onder dezelfde aanbestedingsvoorwaarden. Deze tweede zitting gaat door op woensdag 22 februari 2023 in het VAC te Hasselt, Koningin Astridlaan 50 te 3500 Hasselt. De zitting wordt geopend om 14 uur.

Op zaterdag 14 januari 2023 is er een terreinbezoek voorzien dat verplicht is voor kandidaat-pachters.

Alle verdere details omtrent deze verpachting zijn terug te vinden in het document Jachtverpachtingsvoorwaarden TTH

Gepubliceerd op dinsdag 10 januari 2023 10.46 u.
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.