internationaal

💡 Mag men nog reizen naar het buitenland?
Elke niet essentiële reis naar het buitenland is verboden.

De volgende redenen worden met name beschouwd als essentiële redenen om te reizen naar het buitenland:

 • Zakenreizen, met inbegrip van het woon-werkverkeer
 • Voortzetting van de medische zorg
 • Het verlenen van bijstand of zorg aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon
 • De zorg voor dieren
  Het is niet nodig om een schriftelijk document te hebben dat de reden van de reis rechtvaardigt. Het is echter wel aangeraden.
  Men moet de richtlijnen van het land in kwestie opvolgen.

💡 Is grensarbeid nog toegestaan (bijvoorbeeld Fransen die werken in België)?
Ja, grensarbeiders mogen hun activiteiten blijven uitvoeren binnen de limieten van de opgelegde maatregelen.

💡 Hoe zit het met het co-ouderschap voor kinderen tussen ouders die aan beide zijden van de grens wonen?
Co-ouderschap van ouders woonachtig in de grensstreek (de ene in België, de andere in Nederland, Frankrijk, Luxemburg of Duitsland) kan zich blijven verderzetten.

💡 Welke regels gelden er voor Belgen en andere inwoners van ons land die via een luchthaven terugkeren?
Buiten de richtlijnen die gelden voor alle inwoners van ons land dienen deze personen 2 weken in thuisquarantaine te blijven. Dit wil zeggen dat zij, zelfs als zij in een essentiële sector tewerkgesteld zijn, zij zich niet naar het werk mogen begeven. Zij mogen enkel aan telethuiswerk doen.

💡 Welke regels gelden voor de personen die deze terugkeerders gaan ophalen van de luchthaven?
Dezelfde regels gelden voor de personen die deze terugkeerders gaan ophalen.

💡 Sommige personen hebben familie in het buitenland wonen en willen naar hen toegaan om hen bij te staan. Toegelaten?
Indien mogelijk bekijken of er een alternatieve oplossing bestaat. Indien niet is dit is enkel mogelijk wanneer het familielid hulpbehoevend is maar men dient na te gaan of het land in kwestie dit ook toelaat.

💡 Wat met betrekking tot de ferry’s naar buurlanden?
In tegenstelling tot boten en cruiseschepen, worden de reizen met ferry niet beschouwd als een recreatieve activiteit, maar als een transportmiddel. De oversteken met ferry’s zijn bijgevolg niet verboden in het kader van essentiële verplaatsingen, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

💡 Mag men personen (kind, ouder) gaan ophalen in een buitenlandse luchthaven (Nederland, Frankrijk, Duitsland)?
Neen, voorzieningen moeten getroffen worden zodat ze ook met het openbaar vervoer/taxi in het buitenland geraken.

💡 Goederentransport – luchthavens
(Internationaal) goederenvervoer is toegelaten

💡 Blijven de restaurants en de taxfreeshops aan luchthavens open?
Ja, de restaurants en winkels voorbij de veiligheidscontrole blijven open. Dit met het oog op een zo groot mogelijke spreiding van passagiers in de luchthaventerminal en mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

💡 Wat met mensen die vastzitten in het buitenland?
Zie website Buitenlandse Zaken.

💡 Gaat men een attestatiesysteem om rond te rijden opzetten zoals in Frankrijk?
Er is een certificaat- en vignetsysteem opgezet voor de grensovergang België/Nederland.

 • Het vignet wordt online beschikbaar gesteld op de website NCCN coronavirus.
 • Mensen die de grens moeten oversteken vullen het formulier volledig in.
 • De politie zal dit formulier aan de grens controleren en toegang tot een buurland zal pas mogelijk zijn als alle gegevens van alle personen ingevuld zijn.
 • Er wordt één document per op te halen persoon opgesteld.
 • Er wordt aangeraden de maatregelen van social distancing te respecteren tijdens het transport, dus bij voorkeur maximaal twee personen in een personenwagen.
 • Als de opgehaalde persoon niet dezelfde persoon is als de persoon vermeld op het document zal de Belgische politie de toegang tot het Belgisch grondgebied voor deze opgehaalde persoon ontzeggen.
 • Het certificaat wordt ter beschikking gesteld in vier talen (N, F, D, E).