info over het coronavirus

💡 Wat zijn coronavirussen?

Coronavirussen zijn een familie van virussen die een infectie veroorzaken bij mensen en verschillende dieren, waaronder vogels en zoogdieren zoals kamelen, katten en vleermuizen. Sommige coronavirussen van dieren zijn zoönotisch, wat betekent dat ze kunnen overdragen worden tussen dieren en mensen. Tot nu toe is aangetoond dat zeven coronavirussen ook bij mensen een infectie kunnen veroorzaken. 

💡 Wat zijn de symptomen van het coronavirus?

De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden.

Ouderen en mensen met bestaande chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder voor ernstige symptomen.

Als je deze symptomen hebt, raadpleeg je dokter telefonisch.

💡 Risicogroepen?

 • Personen ouder dan 65 jaar
 • Diabetici
 • personen met hart-, long- of nieraandoeningen
 • kinderen jongeren dan 6 maanden
 • personen met een verzwakt immuunsysteem

💡 Worden zwangere vrouwen beschouwd als een risicogroep?

Er zijn geen wetenschappelijke aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor deze infectie, of voor de gevolgen ervan. Geruststellend is dat er onder de erg zieke patiënten weinig zwangere vrouwen zijn. Ook zijn er in de leeftijdscategorieën waarin mensen zwanger worden heel weinig ernstige besmettingen. 

💡 Wat is pre-triage?

Omdat Corona zo besmettelijk is, is het belangrijk om mogelijk besmette personen zo snel mogelijk te scheiden van gezonde mensen. Pre-triage is dus het scheiden van patiënten met symptomen van Corona van patiënten met andere aandoeningen.

Om dit op een efficiënte manier te kunnen organiseren, hebben diverse huisartsenkringen samen met de veiligheidscel van de stad Beringen en het Sint-Franciscusziekenhuis beslist om hiervoor een aparte locatie in te richten. De pre-triage bevindt zich in het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder. Huisartsen van Houthalen-Helchteren kunnen patiënten met symptomen van koorts, hoesten, niezen, luchtwegenproblemen ... doorsturen naar deze locatie voor verdere opvolging.

💡 Wat is social distancing?

Dit betekent afstand houden (minimum 1,5 meter tussen personen), om het contact tussen (eventueel) besmette personen en gezonde, niet-besmette personen te verminderen.

Dat geldt voor iedereen maar vooral voor mensen uit de risicogroep. 

De social distancing maatregelen worden behouden in alle omstandigheden, behoudens voor personen die onder hetzelfde dak wonen. Hieronder vallen ook personen die in residentiële voorzieningen verblijven zoals kleine groepjes kinderen en jongeren met begeleiding uit de jeugdhulpvoorzieningen, als ze in ‘gezinssituatie’ met begeleiders leven.

💡 Wat moet ik doen als ik mij ziek voel?

Wie milde symptomen heeft die mogelijk op het coronavirus kunnen wijzen (lichte koorts, hoesten, loopneus, grieperig gevoel, keelpijn)...

...gaat NIET naar de spoeddienst of het ziekenhuis
...gaat NIET naar de huisartsenpraktijk of de wachtzaal
...gaat NIET ZELF naar de apotheek

Zolang het om MILDE symptomen gaat, blijf je minstens zeven dagen thuis en vermijd je ALLE CONTACT met andere mensen. Er worden op dit moment geen testen op het coronavirus meer uitgevoerd bij milde symptomen.

Neem zelf geen ontstekingsremmers (zoals Ibuprofen, Brufen of Voltaren), maar verkies paracetamol (zoals Dafalgan).

Als de symptomen verergeren, neem je TELEFONISCH contact op met je huisarts. Neem GEEN telefonisch contact op met de ziekenhuizen of de spoeddiensten. Voorschriften en attesten voor de werkgever zullen vanop afstand gegeven worden.

Heb je na het telefonisch contact met de arts, nood aan dringende medicatie, ga dan NIET zelf naar de apotheker. Vraag iemand die niet ziek is, om voor je te gaan.

Al deze maatregelen zijn essentieel om de zorgverleners te beschermen en hen zo goed mogelijk hun werk te laten doen in de strijd tegen het virus. 

💡 Hoe verspreidt het coronavirus zich?

Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes die bij hoesten en niezen vrijkomen. Via die druppeltjes komt het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en oppervlakken. Wie die druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Er is geen bewijs dat de besmetting via de huid gebeurt. Het risico op besmetting verkleint door meer dan een meter afstand te houden van zieke personen, het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken en aandacht te hebben voor een goede handhygiëne.

💡 Wat zijn de aanbevelingen omtrent het dragen van mondmaskers en handschoenen in de openbare ruimte?

💡 Wat zijn de aanbevelingen omtrent het dragen van mondmaskers en handschoenen in de openbare ruimte?

Overdracht van COVID-19 gebeurt via druppeltjes en contact met besmette oppervlakten, niet door de lucht. Daarom biedt het dragen van een mondmasker geen bescherming tegen infectie, indien men geen nauw contact (binnen een afstand van 1,5 meter) heeft met een zieke persoon.

Het bedekken van mond en neus is belangrijk tijdens de afbouw. Dat kan met een zogenaamd comfortmasker of een alternatief beschermingsmiddel zoals een sjaal of bandana. Dit wordt:

 • Sterk aanbevolen in de openbare ruimte, in winkels en op markten voor de klanten;
 • Verplicht op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd voor gebruikers van 12 jaar en ouder. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt;
 • Verplicht voor chauffeurs op het openbaar vervoer tenzij ze in een afgesloten cabine zitten;
 • Verplicht in de scholen voor personeel en leerlingen vanaf 12 jaar;
 • Verplicht voor marktkramers en hun personeel;
 • Verplicht voor contactberoepen en hun klanten vanaf de leeftijd van 12 jaar. Het masker van de klant mag alleen worden verwijderd door de klant voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling.

Op zich biedt een masker geen afdoende bescherming, het moet bekeken worden binnen het bredere gebruik van mondmaskers, hygiënemaatregelen en fysieke afstand.

Dragen van handschoenen wordt daarentegen niet aangeraden omdat dat een vals gevoel van veiligheid geeft, je raakt nog steeds neus, mond en ogen aan als je handschoenen aan hebt waardoor men toch besmet kan raken. Het is veel beter om de handen regelmatig te wassen met water en zeep.

💡 Is er een risico op infectie door contact met voorwerpen en oppervlakten?

Dit risico bestaat, maar is veel kleiner dan door rechtstreeks contact met een besmet persoon. Het coronavirus overleeft in ideale omstandigheden gemiddeld zo’n drie uur op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels…). Op absorberend materiaal (zoals karton, papier, textiel…) kan het virus niet goed overleven. Het virus is zeer gevoelig voor uitdrogen, warmte en zonlicht.

Wie virusdruppeltjes via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Het is belangrijk om regelmatig en grondig de handen te wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt.

Wat betreft de besmettingen via verpakkingsmateriaal en levensmiddelen is meer informatie beschikbaar op de website van het FAVV.

Opgelet! Het virus zou zich snel via benzinepompen en geldautomaten verspreiden. Was dus erna altijd je handen of gebruik handschoenen.

💡 Wat met kinderen die (mogelijk) besmet zijn?

Wat als een kind in contact kwam met iemand die besmet is door het Coronavirus? 
Nauwe contacten (volwassenen en kinderen) van een mogelijk of bevestigd geval kunnen naar de opvang gaan, in de instelling blijven,… indien ze zelf geen symptomen vertonen. 

Wat als een kind besmet is met het Coronavirus? 
Iedereen met een acute luchtweginfectie kan mogelijk besmet zijn met COVID-19. Neem contact op met je huisarts. Die beslist hoe lang het kind thuis moet blijven. 

💡 Wat met personeelsleden die (mogelijk) besmet zijn?

Wat als een personeelslid in contact kwam met iemand die besmet is door het Coronavirus? 
Nauwe contacten (volwassenen en kinderen) van een mogelijk of bevestigd geval kunnen gaan werken, indien ze zelf geen symptomen vertonen. 

Wat als een personeelslid besmet is met het Coronavirus? 
Iedereen met een acute luchtweginfectie kan mogelijk besmet zijn met COVID-19. Neem contact op met je huisarts. Die beslist hoe lang je thuis moet blijven. 

 

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

 • hun handen te desinfecteren
 • verplicht een mondmasker te dragen 
 • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
 • de looplijnen te volgen

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 00 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.