info over het Coronavirus?

💡 Wat zijn coronavirussen?
Coronavirussen zijn een familie van virussen die een infectie veroorzaken bij mensen en verschillende dieren, waaronder vogels en zoogdieren zoals kamelen, katten en vleermuizen. Sommige coronavirussen van dieren zijn zoönotisch, wat betekent dat ze kunnen overdragen worden tussen dieren en mensen. Tot nu toe is aangetoond dat zeven coronavirussen ook bij mensen een infectie kunnen veroorzaken. 

💡 Wat zijn de symptomen van het coronavirus?
De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden.

Ouderen en mensen met bestaande chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder voor ernstige symptomen.

Als je deze symptomen hebt, raadpleeg je dokter telefonisch.

💡 Risicogroepen?

  • Personen ouder dan 65 jaar
  • Diabetici
  • personen met hart-, long- of nieraandoeningen
  • kinderen jongeren dan 6 maanden
  • personen met een verzwakt immuunsysteem

💡 Worden zwangere vrouwen beschouwd als een risicogroep?
Er zijn geen wetenschappelijke aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor deze infectie, of voor de gevolgen ervan. Geruststellend is dat er onder de erg zieke patiënten weinig zwangere vrouwen zijn. Ook zijn er in de leeftijdscategorieën waarin mensen zwanger worden heel weinig ernstige besmettingen. 

💡 Wat is pre-triage?
Omdat Corona zo besmettelijk is, is het belangrijk om mogelijk besmette personen zo snel mogelijk te scheiden van gezonde mensen. Pre-triage is dus het scheiden van patiënten met symptomen van Corona van patiënten met andere aandoeningen.

Om dit op een efficiënte manier te kunnen organiseren, hebben diverse huisartsenkringen samen met de veiligheidscel van de stad Beringen en het Sint-Franciscusziekenhuis beslist om hiervoor een aparte locatie in te richten. De pre-triage bevindt zich in het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder. Huisartsen van Houthalen-Helchteren kunnen patiënten met symptomen van koorts, hoesten, niezen, luchtwegenproblemen ... doorsturen naar deze locatie voor verdere opvolging.

💡 Wat is social distancing?
Dit betekent afstand houden, om het contact tussen (eventueel) besmette personen en gezonde, niet-besmette personen te verminderen.

Dat geldt voor iedereen maar vooral voor mensen uit de risicogroep. 

💡 Wat moet ik doen als ik mij ziek voel?
Wie milde symptomen heeft die mogelijk op het coronavirus kunnen wijzen (lichte koorts, hoesten, loopneus, grieperig gevoel, keelpijn)...

...gaat NIET naar de spoeddienst of het ziekenhuis
...gaat NIET naar de huisartsenpraktijk of de wachtzaal
...gaat NIET ZELF naar de apotheek

Zolang het om MILDE symptomen gaat, blijf je minstens zeven dagen thuis en vermijd je ALLE CONTACT met andere mensen. Er worden op dit moment geen testen op het coronavirus meer uitgevoerd bij milde symptomen.

Neem zelf geen ontstekingsremmers (zoals Ibuprofen, Brufen of Voltaren), maar verkies paracetamol (zoals Dafalgan).

Als de symptomen verergeren, neem je TELEFONISCH contact op met je huisarts. Neem GEEN telefonisch contact op met de ziekenhuizen of de spoeddiensten. Voorschriften en attesten voor de werkgever zullen vanop afstand gegeven worden.

Heb je na het telefonisch contact met de arts, nood aan dringende medicatie, ga dan NIET zelf naar de apotheker. Vraag iemand die niet ziek is, om voor je te gaan.

Al deze maatregelen zijn essentieel om de zorgverleners te beschermen en hen zo goed mogelijk hun werk te laten doen in de strijd tegen het virus. 

💡 Kan ik nog getest worden?
Momenteel worden enkel ernstige gevallen en zorgpersoneel getest.

💡 Hoe verspreidt het coronavirus zich?
Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes die bij hoesten en niezen vrijkomen. Via die druppeltjes komt het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en oppervlakken. Wie die druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Er is geen bewijs dat de besmetting via de huid gebeurt. Het risico op besmetting verkleint door meer dan een meter afstand te houden van zieke personen, het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken en aandacht te hebben voor een goede handhygiëne.

💡 Heeft het zin om een mondmasker te dragen als bescherming tegen het nieuwe coronavirus?
Het gebruik van mondmaskers om een infectie met het coronavirus te voorkomen, heeft alleen zin in ziekenhuizen waar patiënten met het coronavirus verzorgd worden en in laboratoria waar het lichaamsmateriaal van deze patiënten onderzocht wordt. Het dragen van mondmaskers op publieke plaatsen heeft momenteel geen enkele meerwaarde. 

💡 Hoelang overleeft het Coronavirus op gladde oppervlakken en materialen en kan ik zo besmet worden?
Het coronavirus kan een paar uur (zelfs dagen) op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels …) overleven. Wie virusdruppeltjes via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Het is belangrijk om regelmatig en grondig de handen te wassen na contact met oppervlakken die door veel mensen worden aangeraakt. Door een oppervlak te ontsmetten, worden de virusdeeltjes verwijderd. Op absorberend materiaal (zoals karton, papier, textiel…) kan het virus niet goed overleven. Het virus is zeer gevoelig voor uitdrogen, warmte en zonlicht.

Opgelet! Het virus zou zich snel via benzinepompen en geldautomaten verspreiden. Was dus erna altijd je handen of gebruik handschoenen.

💡 Is er een risico op infectie door contact met verpakkingen?
Dit risico bestaat, maar is veel kleiner dan door rechtstreeks contact met een besmet persoon. Het coronavirus overleeft in ideale omstandigheden gemiddeld zo’n drie uur op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels…). Op absorberend materiaal (zoals karton, papier, textiel…) kan het virus niet goed overleven. Het virus is zeer gevoelig voor uitdrogen, warmte en zonlicht. Wie virusdruppeltjes via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Het is belangrijk om regelmatig en grondig de handen te wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt.

💡 Wat met kinderen die (mogelijk) besmet zijn? 
Wat als een kind in contact kwam met iemand die besmet is door het Coronavirus? 
Nauwe contacten (volwassenen en kinderen) van een mogelijk of bevestigd geval kunnen naar de opvang gaan, in de instelling blijven,… indien ze zelf geen symptomen vertonen. 

Wat als een kind besmet is met het Coronavirus? 
Iedereen met een acute luchtweginfectie kan mogelijk besmet zijn met COVID-19. Neem contact op met je huisarts. Die beslist hoe lang het kind thuis moet blijven. 

💡 Wat met personeelsleden die (mogelijk) besmet zijn?
Wat als een personeelslid in contact kwam met iemand die besmet is door het Coronavirus? 
Nauwe contacten (volwassenen en kinderen) van een mogelijk of bevestigd geval kunnen gaan werken, indien ze zelf geen symptomen vertonen. 

Wat als een personeelslid besmet is met het Coronavirus? 
Iedereen met een acute luchtweginfectie kan mogelijk besmet zijn met COVID-19. Neem contact op met je huisarts. Die beslist hoe lang je thuis moet blijven.