hulp bij het verkrijgen van sociale voordelen

De maatschappelijk werker onderzoekt samen met jou de sociale voordelen waarop je recht hebt. Hij/zij helpt je op weg om deze rechten te verkrijgen.

Sociale voordelen

Het kan gaan om:

  • inkomensvervangende integratietegemoetkoming (ITT),
  • hulp aan bejaarden (HAB),
  • parkeerkaart voor mindervaliden,
  • rustpensioen,
  • verhoogde kinderbijslag,

Tip! 

Je kan je sociale rechten ook zelf opzoeken via www.rechtenverkenner.be.