hulp bij het verkrijgen van sociale voordelen

De maatschappelijk werker onderzoekt samen met jou de sociale voordelen waarop je recht hebt. Hij/zij helpt je op weg om deze rechten te verkrijgen.

Sociale voordelen

Het kan gaan om:

  • inkomensvervangende en integratietegemoetkoming (IVT-IT),
  • zorgbudget voor ouderen met een zorgnood,
  • parkeerkaart voor mindervaliden,
  • pensioen,
  • sociale toeslag op het groeipakket 
  • korting onroerende voorheffing 
  • stookolietoelage 

Tip! 

Je kan je sociale rechten ook zelf opzoeken via www.rechtenverkenner.be.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.