handelszaken, winkels, vrije beroepen en middenstand

De ondernemingen en verenigingen die goederen aanbieden aan consumenten kunnen hun activiteiten enkel verderzetten via een systeem van bestellen en afhalen, leveren, of via een systeem op afspraak.

Desalniettemin, mogen de volgende inrichtingen die in hoofdzaak onder één van de volgende categorieën vallen, geopend blijven voor het publiek:

 • voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels (maar ook de slagerijen, kaaswinkels, chocolatiers, wijnhandelaars en kruideniers,…);
 • winkels voor verzorgings- en hygiëneproducten (bijvoorbeeld: drogisterijen);
 • gespecialiseerde winkels met babyartikelen (bijvoorbeeld: winkels met geboortelijsten,…);
 • dierenvoedingswinkels;
 • apotheken;
 • kranten- en boekenwinkels;
 • tank- en laadstations en de leveranciers van brandstoffen;
 • telecomwinkels, met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen;
 • winkels voor medische hulpmiddelen (bijvoorbeeld de bandagisten, opticiens, gehoorcentra);
 • doe-het-zelfzaken, (zowel met deze met een algemeen als deze met een gespecialiseerd assortiment);
 • tuincentra en boomkwekerijen;
 • bloemen- en plantenwinkels;
 • groothandels bestemd voor professionelen, maar enkel ten gunste van deze laatsten;
 • gespecialiseerde detailhandelszaken die kledingstoffen verkopen;
 • gespecialiseerde detailhandelszaken die breigaren, handwerken en fournituren verkopen;
 • winkels voor schrijf- en papierwaren.

Bovendien kunnen de hierboven genoemde ondernemingen al hun goederen te koop aanbieden, ook die welke geen deel uitmaken van hun hoofdaanbod.

De handelszaken die openblijven volgen de regels van het sectorprotocol en de van toepassing zijnde gids die op de website van de bevoegde overheidsdienst gepubliceerd is. In elk geval volgen zij de veertien algemene regels van het ministerieel besluit, die hierboven opgesomd werden.

De ondernemingen en verenigingen die niet zijn opgenomen in de voormelde lijst, kunnen hun goederen enkel aanbieden aan consumenten volgens een systeem van bestellen en afhalen of een systeem op afspraak.

Bij het gebruik maken van het systeem van bestellen en afhalen, dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd:

 1. de goederen dienen vooraf te worden besteld;
 2. het afhalen van de goederen kan enkel buiten de inrichting;
 3. de wachtrijen worden zo georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Bij het gebruik maken van het systeem op afspraak, dienen de volgende regels te worden nageleefd:

 1. de veertien minimale regels zoals hierboven beschreven, moeten gerespecteerd worden. Een consument mag evenwel vergezeld worden door één persoon van hetzelfde huishouden of door het duurzaam onderhouden nauw contact;
 2. de consument mag de onderneming of vereniging enkel betreden met een bevestiging van het gereserveerde tijdslot en enkel tijdens dat gereserveerde slot;
 3. een maximum van 50 consumenten wordt tegelijkertijd toegelaten in de gebouwen of inrichtingen;
 4. in de gebouwen of inrichtingen vinden enkel activiteiten gekoppeld aan het directe verkoopproces plaats;

Het aanbieden van goederen aan en in huis is verboden (bijvoorbeeld demonstraties van huishoudproducten). Daarentegen is het leveren en plaatsen van vooraf bestelde goederen aan en in huis toegelaten.

Voor het ontvangen van bezoekers in winkelcentra gelden enkele specifieke modaliteiten:

 • de veertien minimale regels hierboven beschreven;
 • er wordt één bezoeker per 10m² toegelaten;
 • er worden middelen om noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking gesteld aan de in- en uitgang;
 • de afstand voor het behoud van 1,5 m wordt aangegeven aan de hand van markeringen op de grond en/of signalisaties;
 • de bezoekers verplaatsen zich alleen, met uitzondering van volwassenen die minderjarigen van hetzelfde huishouden of personen die nood hebben aan begeleiding mogen vergezellen;
 • er wordt in een toereikende toegangscontrole voorzien. Zie de bijkomende vraag over de toegangscontroles.

💡 Wat houdt een toereikende toegangscontrole in voor wat betreft de winkels met een voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte van meer dan 400m² en de winkelcentra?

Een toereikende toegangscontrole houdt in dat er georganiseerd wordt toegezien op de naleving van de specifieke maatregelen zoals opgelegd aan winkels en winkelcentra. Hiertoe behoren ondermeer de controle op het beperkt aantal toegelaten klanten, het verplicht dragen van een mondmasker, het samenscholingsverbod, de richtlijn om individueel te winkelen en de social distancing. 

Een toegangsweigering is in principe een bewakingsactiviteit die valt onder de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van toepassing. Dit maakt dat deze moet worden uitgevoerd door een vergunde private bewakingsonderneming wiens personeel voor deze activiteit opgeleid is en hiertoe over het juiste profiel beschikt. Anderen, zoals eigen personeel, kunnen weliswaar klanten informeren, winkelwagentjes desinfecteren en aanreiken, reservatie-verificaties verrichten, enz.

Digitale middelen of affichering kunnen een hulpmiddel zijn bij de toegangscontrole.

💡 Het dragen van mondmaskers

Iedereen vanaf 13 jaar (klanten, personeel,…) is verplicht om een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen in winkels en winkelcentra. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Onder winkels worden vestigingen toegankelijk voor het publiek die zich bezighouden met kleinhandel en/of dienstverlening begrepen, zoals bijvoorbeeld supermarkten, kruidenierszaken, slagerijen, bakkerijen, broodjeszaken, garages, apothekers, wasserijen, banken, verzekeringskantoren, boekenwinkels…

In winkelcentra en winkelstraten mag het masker worden verwijderd door een persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken. Indien de consumptie plaatsvindt in een horecazaak, zijn de horecaregels van toepassing.

In de niet publiek toegankelijke delen van winkels en winkelcentra is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

💡 Kan de wekelijkse rustdag voor winkels verplaatst worden?

De kleinhandelaars moeten op hun wekelijkse rustdag gesloten blijven. Ook nachtwinkels moeten hun wekelijkse rustdag respecteren.
Als een handelaar zijn wekelijkse rustdag wil wijzigen, dan moet hij dit voor minstens 6 maanden doen.

💡 Wie is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving in de winkels?

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de winkel om de naleving van de regels van social distancing mogelijk te maken en te houden en om duidelijk te maken dat het dragen van een mondmasker verplicht is. De eigenaar moet de adequate maatregelen nemen om de naleving van de social distancing en de mondmaskerplicht door iedereen te doen naleven en desnoods de toegang weigeren en/of de interventie van de politie vragen. Als er een beroep wordt gedaan op een beveiligingsfirma, dan moet dat in overeenstemming zijn met de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

💡 Zijn er specifieke beperkingen op de verkoop van alcoholische dranken?

Ja, vanaf 20 uur tot 5 uur ’s morgens is de verkoop van alcoholische dranken verboden in alle inrichtingen (met inbegrip van automaten). Buiten deze periode kunnen horecazaken alcoholische dranken enkel aanbieden en/of leveren in combinatie met een afhaalmaaltijd.

💡 Wat zijn de toegestane openingsuren voor de winkels?

Winkels mogen openblijven tijdens hun gewoonlijke openingsuren en -dagen. Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur en mogen net als andere inrichtingen, met inbegrip van automaten, vanaf 20 uur geen alcohol meer verkopen.

💡 Bestaan er specifieke beperkingen voor nachtwinkels?

Onder nachtwinkels wordt verstaan: iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en permanente manier de vermelding " Nachtwinkel " draagt.

Nachtwinkels mogen openblijven vanaf het gebruikelijk openingsuur tot 22 uur.

Tankstations en aangelegen winkels worden niet beschouwd als nachtwinkels en moeten bijgevolg niet sluiten om 22 uur.

De verkoop van alcoholische dranken is verboden vanaf 20 uur tot 5 uur ‘s morgens in alle inrichtingen (met inbegrip van automaten).

💡 Mogen toonzalen geopend zijn?

Winkels die niet zijn opgenomen in de voormelde lijst, mogen hun toonzaal enkel uitbaten via een systeem van bestellen en afhalen of via een systeem op afspraak.

DIENSTVERLENING AAN CONSUMENTEN

De regels die van toepassing zijn, verschillen naargelang de dienst al dan niet wordt aangeboden door handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking.

1. de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking

Deze handelszaken, private en publieke bedrijven en essentiële diensten mogen:

 • Geopend blijven voor publiek;
 • mogen hun diensten aanbieden zelfs indien de afstand van 1.5 meter tussen de dienstverlener en consument niet gegarandeerd kan worden;
 • hun diensten aan huis aanbieden.

2. de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die niet als noodzakelijk worden beschouwd voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking

De regels die van toepassing zijn, verschillen naargelang het al dan niet mogelijk is om bij het aanbieden van de diensteen afstand van 1.5 meter tussen de dienstverlener en de consument te garanderen.

Indien de afstand van 1.5 meter tussen de dienstverlener en consument niet kan worden gegarandeerd:

 • Mogen ondernemingen en verenigingen hun diensten niet aanbieden, ook niet op afspraak, met inbegrip van de dienstverlening door:
  • De schoonheidssalons;
  • De niet-medische pedicurezaken;
  • De nagelsalons;
  • De massagesalons;
  • De kapperszaken en barbiers;
  • De tatoeage- en piercingsalons.
 • Zijn de volgende diensten nog steeds toegelaten, maar niet aan of in huis:
  • de rijopleidingen en de rijexamens, alsook voor de opleidingen voor het besturen van luchtvaartuigen met het oog op het onderhoud, het voleindigen en het vernieuwen van kwalificaties en licenties, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol;
  • de diensten van fotografen, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol bepaald door de minister van Werk en de minister van Middenstand en Zelfstandigen.

Indien de afstand van 1.5 meter tussen de dienstverlener en consument kan worden gegarandeerd, mogen de ondernemingen en verenigingen:

 • Hun diensten enkel aanbieden via een systeem van bestellen en afhalen, leveren, of via een systeem op afspraak.
 • Hun diensten niet aan en of in huis aanbieden, behalve voor wat betreft:
  • De dienstverlening door de vastgoedsector voor de bezichtigingen van onroerend goed, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijk protocol.

Bij het gebruik van de hierboven vermelde systemen dienen de volgende minimale regels te worden gerespecteerd:

 • Systeem van bestellen en afhalen:
  • de goederen dienen vooraf te worden besteld;
  • het afhalen van de goederen kan enkel buiten de inrichting;
  • de wachtrijen worden zo georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
 • Systeem op afspraak:
  • de veertien minimale regels zoals hierboven beschreven, moeten gerespecteerd worden. Een consument mag evenwel vergezeld worden door één persoon van hetzelfde huishouden of door het duurzaam onderhouden nauw contact;
  • de consument mag de onderneming of vereniging enkel betreden met een bevestiging van het gereserveerde tijdslot en enkel tijdens dat gereserveerde slot;
  • een maximum van 50 consumenten wordt tegelijkertijd toegelaten in de gebouwen of inrichtingen;
  • in de gebouwen of inrichtingen vinden enkel activiteiten gekoppeld aan het directe verkoopproces plaats;
  • indien een toegelaten dienst aangeboden zou worden in de openbare ruimte, dan dienen de regels omtrent de samenscholingen alsook de regels omtrent de social distancing gerespecteerd te worden. De dienstverlener kan zijn dienst dus enkel aanbieden aan maximaal drie andere personen (kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen) tegelijkertijd.

💡 Welke contactberoepen mogen hun activiteiten nog verder uitoefenen?

Medische of paramedische contactberoepen en beroepen beschouwd als ‘noodzakelijk voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie’ (opgenomen in de bijlage 1 van het ministerieel besluit, PC 330) mogen uitgeoefend worden, ook aan huis, zoals bijvoorbeeld tandartsen, psychologen, kinesitherapie, thuisverpleging, kraamzorg, familiehulp, palliatieve thuiszorg, de essentiële haarwerken voor personen met een medische aandoening, etc. Voetverzorging door podologen en niet-uitstelbare voetverzorging, om medische redenen, door andere professionelen dan podologen mogen nog steeds uitgevoerd worden.

De contactberoepen die hun diensten niet mogen aanbieden, kunnen hun goederen (bv. haar- en andere verzorgingsproducten) wel aanbieden volgens de modaliteiten hierboven beschreven en dus volgens een systeem van bestellen en afhalen, van leveren, of via een systeem op afspraak.

💡 Zijn de rij-examencentra open en worden de autorijlessen toegestaan?

Ja, de rij-examencentra zijn open en rijlessen zijn toegestaan met respect voor de modaliteiten bepaald door het toe te passen protocol.

💡 Mogen vaarlessen en -examens nog georganiseerd worden?

De dienstverlening voor de vaarlessen en –examens met het oog op het onderhoud, het voleindigen en de vernieuwing van de kwalificaties en licenties, is toegelaten mits naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol, waaronder het respecteren van de regels van social distancing en het dragen van een mondmasker.

💡 Mag mijn huishoudhulp nog langskomen? Mag ik nog werken als huishoudhulp?

Ja, dit is toegelaten. Ook strijkateliers mogen hun activiteiten verder uitoefenen.

💡 Mag een sportcoach nog steeds zijn diensten aanbieden?

Aangezien het een niet-essentiële dienstverlening betreft, waarbij de afstand van 1,5m tussen dienstverlener en consument kan worden behouden, mogen deze diensten nog steeds worden aangeboden, voor zover zij worden georganiseerd op afspraak.

Desalniettemin, moet er ook rekening worden gehouden met de regels voor sportinfrastructuren. Om deze reden dienen deelnemers vanaf 13 jaar in de buitenlucht te worden gecoacht. Bovendien moeten de regels inzake samenscholing en social distancing in acht worden genomen. De dienstverlener mag zijn dienst daarom slechts aan maximum drie andere personen tegelijk aanbieden, indien zij 13 jaar of ouder zijn.

💡 Mogen wassalons en droogkuis openblijven?

Ja, deze mogen openen.

💡 Mogen renovatie-en bouwwerkzaamheden in woningen van particulieren doorgaan?

Ja activiteiten zoals renovatie-, schilder-, elektriciteitswerken, loodgieter of de installatie van huishoudapparaten zijn opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit en kunnen blijven doorgaan in het huis van de consument, mits respect van social distancing maatregelen.

💡 Mogen immo-agentschappen hun activiteiten verder zetten?

Immo agentschappen mogen particulieren individueel in hun kantoor ontvangen op afspraak en dit volgens de hierboven beschreven regels.

De prestaties van professionele dienstverleners in de vastgoedsector (alleen of vergezeld door mensen die een woning willen huren of kopen), die rechtstreeks verband houden met de (ver)koop en (ver)huur van onroerend goed (bijvoorbeeld een huisbezoek, het nemen van foto’s, het uitvoeren van een expertise,…) zijn toegelaten aan huis, mits naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol.

💡 Mogen notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders hun activiteiten verder zetten?

Deze beroepen zijn opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit. Contacten met cliënten zijn mogelijk wanneer dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld voor het ondertekenen van akten), met inbegrip bij de cliënt thuis, met respect voor de social distancing maatregelen. Voor zover dit mogelijk is, dienen alle taken vanop afstand te worden uitgevoerd.

💡 Mogen erkende bemiddelaars, curatoren en andere gerechtelijke mandatarissen hun activiteiten voortzetten?

Ja. Deze ressorteren onder de “justitiediensten en beroepen die daaraan verbonden zijn” die in de bijlage van het ministerieel besluit zijn opgenomen, en kunnen dus hun activiteiten verder zetten, hierbij inbegrepen de activiteiten in huis.

💡 Mogen de zonnebankcentra openen?

De bemande zonnebanken en de bemande zonnebankcentra mogen klanten ontvangen op afspraak en dit volgens de toepasselijke protocollen. De onbemande zonnebanken en de onbemande zonnebankcentra moeten gesloten blijven.

💡 Zijn de sauna’s geopend?

De privésauna’s zijn geopend, voor zover deze gebruikt worden door personen van hetzelfde huishouden of personen die onderling een nauw duurzaam contact onderhouden. Jacuzzi’s, stoomcabines en hammams zijn niet toegankelijk, zelfs indien ze privé zijn.

💡 Hoeveel klanten mag een fotograaf ontvangen in zijn studio?

De fotografen mogen meer dan één persoon per 10 m² tegelijkertijd ontvangen in hun lokalen, enkel voor wat betreft:

 • personen van hetzelfde huishouden onderling;
 • personen die onderling een duurzaam contact onderhouden;
 • kinderen onderling tot en met 12 jaar.

Dienstverlening aan en in huis blijft verboden.
De fotografen oefenen hun diensten uit met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol bepaald door de minister van Werk en de minister van Middenstand en Zelfstandigen.

💡 Wat met prostitutie?

Deze activiteit kan nog niet hervatten. Het ministerieel besluit staat slechts een beperkt aantal diensten toe waarbij de afstand van 1,5 meter tussen de dienstverlener en de klant niet kan worden gegarandeerd. Prostitutie valt hier niet onder.

💡 Ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aan professionelen aanbieden (B2B)

Het aanbieden van diensten tussen professionelen blijft mogelijk met respect voor de social distancing regels en volgens de preventiemaatregelen aangenomen door de onderneming.

Desalniettemin mogen de groothandels voor professionelen worden geopend, maar enkel voor deze laatsten.

💡 Ambulante activiteiten?

De bevoegde gemeentelijke overheid kan markten toestaan onder bepaalde modaliteiten.

Rommelmarkten, brocantes, jaarmarkten, kerstmarkten en winterdorpen blijven verboden.

Op alle door de lokale overheid toegestane markten en kleine kermissen moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19-coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de social distance regels, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. 

Het onderscheid tussen essentiële en niet-essentiële producten geldt niet voor de aanwezigheid van kramen op markten. Zo kunnen alle ambulante handelaren, ongeacht de aard van hun activiteit, op de markt aanwezig zijn.

Elke markt moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De voorwaarden zoals bepaald door de lokale overheid
 • De social distance regels worden gerespecteerd.
 • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op de markt (jaarmarkten uitgezonderd) bedraagt één bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam.
 • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een kleine kermis bedraagt 200 personen.
 • Marktkramers en kermiskramers zijn verplicht om de mond en neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden). 
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor de klanten.
 • Middelen om de nodige handhygiëne te garanderen moeten ter beschikking gesteld worden bij de ingang en uitgang van de markt of kermis door de bevoegde gemeentelijke overheid. De marktkramers en kermiskramers stellen eveneens handgels ter beschikking.
 • Het nuttigen ter plaatse van drank en voeding wordt verboden, take-away blijft toegelaten.
 • Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt of kermis aanwezig zijn.
 • Er wordt een eenrichtingsverkeerplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of kermis, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt.
 • Bovendien wordt er individueel gewinkeld of met maximum één andere persoon van hetzelfde huishouden of waarmee men een duurzaam nauw contact onderhoudt en gedurende een periode van maximum 30 minuten. Een volwassene kan de minderjarigen van hetzelfde huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding, vergezellen.

Huis-aan-huis- en leurdersactiviteiten zijn verboden, met uitzondering van de ambulante handelaars in voedingswaren (zoals de verkoop van ijsjes en wafels) die hun normale activiteiten mogen hervatten. De exclusieve verkoop van alcohol valt niet onder deze categorie en is in deze vorm dus niet toegestaan.

Het aan huis leveren en plaatsen van vooraf bestelde goederen blijft toegelaten.

💡 Mogen foodtrucks nog steeds maaltijden en dranken aanbieden?

Ja, maar ze mogen deze enkel aanbieden onder de vorm van afhaalmaaltijden tot ten laatste 22.00 uur, en deze mogen niet ter plekke geconsumeerd worden. De verkoop van alcoholische dranken is verboden tussen 20u en 05u ’s ochtends.

Alle afhaalmogelijkheden, met respect voor de geldende hygiëne- en afstandsmaatregelen, zijn mogelijk maar horeca-inrichtingen worden geacht ten allen tijde aan crowd control te doen en de wachtrijen te beheren. De maaltijden moeten worden aangeboden op een zodanige manier dat ze kunnen worden meegenomen door de klant en elders kunnen worden genuttigd, bijvoorbeeld thuis, op de hotelkamer of in de wagen op een openbare parking.

Maaltijden kunnen niet ter plaatse geconsumeerd worden. Bovendien zijn initiatieven waarbij locaties worden ingericht om klanten te ontvangen en/of te bedienen zoals in bijvoorbeeld chalets, caravans, mobilhomes op een parking, het terras of een aparte locatie, zodat deze klanten daar hun maaltijd kunnen consumeren, verboden.

💡 Mogen grootmarkten (voor professionele klanten) blijven doorgaan (vroegmarkt Brussel, vismarkt Zeebrugge, …)?

Ja, voor zover de regels van social distancing in de mate van het mogelijke gevolgd worden.

💡 Mag een ambulante handelaar zijn diensten aanbieden via huis-aan-huis- en leurdersactiviteiten?

Enkel de activiteiten van ambulante handel in voedingswaren zijn toegelaten. De exclusieve verkoop van alcohol valt niet onder deze categorie en is in deze vorm dus niet toegestaan. De verkopers van ijsjes, wafels,… mogen hun normale activiteiten hervatten.

Alle andere gelijkaardige activiteiten zijn verboden.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

 • hun handen te desinfecteren
 • verplicht een mondmasker te dragen 
 • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
 • de looplijnen te volgen

We vragen je om alleen naar je afspraak te komen. Als het niet anders kan dan is 1 begeleider welkom om je te helpen. Als je geen oppas hebt mag je je kinderen natuurlijk ook meenemen. 

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.