Geuraudit Remo: vaststellingen en maatregelen RSS link

Naar aanleiding van de aanhoudende klachten over geurhinder rondom de opslagplaats voor afvalstoffen heeft het gemeentebestuur een geuraudit aangevraagd bij de uitbater. Nu zijn daarvan de resultaten bekend.

Remo Milieubeheer deed beroep op de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) voor het onderzoek. Het onderzoek kon een aantal geurbronnen identificeren. Tegelijkertijd zijn voorstellen ter verbetering gedaan aan het bedrijf. Het gemeentebestuur kijkt er streng op toe dat deze maatregelen ook worden uitgevoerd.

Enkele van de resultaten en voorgestelde maatregelen zijn:

  • Aan de vijver op de zone Frederix werd stortgas waargenomen. Als maatregel werd voorgesteld om de vijver leeg te pompen, op te vullen en af te dekken. Deze maatregel is uitgevoerd begin juni 2018.
  • Aan ontluchtingskokers van de percolaatputten werd ook geur vastgesteld; deze kokers vertoonden kieren en spleten. Deze worden gedicht.
  • Tijdens het lossen van bepaalde materialen ontstond er ook geur. VITO raadt aan om het ‘stortfront’ zo klein mogelijk te maken. Remo Milieubeheer is meteen gestart met het versneld afwerken en het verkleinen van het front.

Dit najaar volgt een nieuwe geuraudit waarbij ook de omgeving mee in rekening wordt genomen. Tijdens dat onderzoek worden de genomen maatregelen geëvalueerd.

Voor meer informatie of voor meldingen over geurhinder kan je tijdens de kantooruren steeds contact opnemen met:

team milieu & duurzaamheid
Joke Vandebeek of Isabelle Dylst
tel. 011 49 20 00
milieu@houthalen-helchteren.be 

Gepubliceerd op maandag 1 oktober 2018 22 u.