gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 31 leden. Zij worden verkozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen die om de 6 jaar plaatsvinden.

Daaruit is een college van burgemeester en schepenen aangeduid. De meerderheid in onze gemeente wordt gevormd door sp.a-Groen-Plus en CD&V.
De gemeenteraad vergadert elke vierde donderdag van de maand. De datum en de agenda van de volgende gemeenteraad kan je op deze website raadplegen.

Voorzitter van de gemeenteraad is Maurice Vanoevelen.

Samenstelling