gemeentelijke administratieve sancties

Om overlast aan te pakken voert onze gemeente een preventief beleid om de burgers zo goed mogelijk te informeren en te sensibiliseren. In de politieverordening ter beteugeling van overlast van onze gemeente staan duidelijke regels omschreven die dienen om de openbare veiligheid, rust en gezondheid te vrijwaren en om de openbare overlast (onder andere het bevuilen van het openbaar domein, wildplassen, nachtlawaai enz.) te bestrijden. Bij inbreuken op dit reglement kan er, vanaf de leeftijd van 16 jaar, een gemeentelijke administratieve sanctie (beter bekend als GAS) opgelegd worden. 

Eén politiezone: één regelgeving

Om de GAS-boetes in de praktijk uit te voeren, keurde de gemeenteraad op 19 december 2019 een nieuw overlastreglement goed. Dit is afgestemd op het reglement dat reeds van kracht was in de politiezone CARMA. In de volledige politiezone wordt nu één regelgeving gehanteerd.

De politie ziet erop toe dat het overlastreglement wordt nageleefd en stelt ook een proces-verbaal op bij overtredingen. Het is echter een sanctionerend ambtenaar die de boete bepaalt. 

Geen absurde regeltjes

Het volledige GAS-reglement is eigenlijk een bundeling van reglementen die al langer bestonden. Alleen zijn ze nu gebundeld in een samenhorig, vlotter te gebruiken document.

Lees dit kort overzicht van vormen van overlast die kunnen leiden tot een GAS-boete.

Een GAS-boete kan je krijgen vanaf de leeftijd van 16 jaar. Het kan een geldboete zijn maar ook een gemeenschapsdienst. Voor minderjarigen moet er bovendien steeds een bemiddelingsprocedure gestart worden. De maximum geldboete bedraagt alleszins 175 euro voor minderjarigen en 350 euro voor meerderjarigen.

Gemengde inbreuken
De gemengde inbreuken zijn strafrechtelijke inbreuken die toch met een GAS gesanctioneerd kunnen worden. Meer informatie hierover kan je vinden in het protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties GAS 2 en GAS 3 tussen onze gemeente en het openbaar ministerie.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.