wegenregister

Op 1 september 2019 trad het decreet gemeentewegen in werking. Dit decreet bepaalt één juridisch statuut voor alle wegen in beheer van de gemeente.

Het onderscheid tussen gewone gemeentewegen en voormalige buurtwegen is verdwenen. Het decreet gemeentewegen bepaalt dat een gemeente een gemeentelijk wegenregister moet opmaken, bijhouden en publiceren.

Het register bevat:

  • Administratieve en gerechtelijke beslissingen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen.
  • Administratieve en gerechtelijke beslissingen over de huidige en toekomstige rooilijnen en rooilijnplannen

Hier kan je het gemeentelijk wegenregister raadplegen, met alle beslissingen die werden genomen vanaf 1 september 2019. Via onderstaande lijst kan je doorklikken naar de verschillende documenten.

Straat Datum beslissing Omschrijving Bijlagen
Guldensporenlaan 24/01/2019 aanpassing wegtracé Guldensporenlaan in functie van "Fietssnelweg Spoorlijn 18"

Gemeenteraadsbeslissing
Plan 1
Plan 2
Verantwoordingsnota

Linzenstraat 24/01/2019 aanpassing wegtracé Linzenstraat in functie van "Fietssnelweg Spoorlijn 18" Gemeenteraadsbeslissing
Plan 1
Plan 2
Verantwoordingsnota
Klaverveld 24/10/2019 verkavelingsaanvraag Klaverveld voor het verkavelen van een perceel in 11 loten Gemeenteraadsbeslissing
Verkavelingsontwerp
Wegenis
Tenrijt 25/03/2021 verkavelingsaanvraag Tenrijt voor het verkavelen van een perceel in 9 loten met wegaanleg

Gemeenteraadsbeslissing
Wegenis

Driehoekstraat 24/06/2021 definitieve vastlegging rooilijnplan en wijziging deel buurtweg 81

Gemeenteraadsbeslissing_20210325
Gemeenteraadsbeslissing_20210624
Rooilijnplan
SluitingOpenbaarOnderzoek_College

De Zelle 28/10/2021 wegenomgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van 7 woningen De Zelle met wegaanleg Gemeenteraadsbeslissing
Wegenis
Centrum-Zuid 22/12/2022 Goedkeuring zaak der wegen voor het realiseren van een alternatieve (vracht-)wagenontsluiting voor het bedrijventerrein Centrum-Zuid, gelegen aan de N715-Grote
Baan tussen Houthalen en Meulenberg 
Gemeenteraadsbeslissing
Ontsluiting_Plan
Ontsluiting_Rooilijnplan
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.