Geluidsmaatregelen voor Extrema 2019 RSS link

Op 7, 8 en 9 juni vindt het dancefestival Extrema Outdoor Belgium weer plaats aan De Plas. Wel worden strikte richtlijnen opgelegd voor de ‘geluidsbeheersing’. Na de laatste editie waren er immers veel klachten over geluidsoverlast.

Extrema schakelde een gespecialiseerde firma in om een zogenaamde ‘akoestische studie’ te maken. Op basis hiervan worden een serie maatregelen genomen die de geluidsuitstraling en de hinder voor omwonenden moet beperken. 

De 8 podia worden tijdens het festival in richtingen geplaatst waar het minste overlast kan veroorzaakt worden.

Ook worden in de omgeving 9 meetpunten geïnstalleerd. Dit is telkens ter hoogte van de dichtstbijzijnde bebouwing op 5 meter hoogte.

Naast de meetstations in de omgeving krijgen alle podia bij de mengtafel ook een meetstation. Met specifieke software kan vanuit een centrale plek gezien worden vanuit welk podium een storende frequentie komt. Dit geluid kan dan onmiddellijk bijgestuurd worden.

Op 7 december gaat www.extrema.be online. De voorverkoop start op 13 december.

Gepubliceerd op donderdag 6 december 2018 8 u.