Geboorte-doodgeboren kind aangifte

Maak een afspraak

Sterrenkindje

Sterft je kindje tijdens de zwangerschap? Dan voelen we in de eerste plaats heel erg met je mee.

Sinds 31 maart 2019 is een nieuwe wetgeving van kracht. Waar kindjes vroeger pas officieel erkend werden, met een akte en een voornaam, na 180 dagen zwangerschap, kan registratie nu al vrijblijvend vanaf 140 dagen. Vanaf 180 dagen zwangerschap is registratie verplicht. Vanaf dat moment kunnen ouders ook een familienaam toekennen als ze dit wensen. Dergelijke registraties kunnen ook met terugwerkende kracht gebeuren tot en met 31 maart 2020. We ontvangen je hiervoor graag bij de dienst Burgerlijke Stand. 

Procedure

Jij of de begrafenisondernemer doet aangifte bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het overlijden plaatsvond.

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

Overlijdensattest of medisch attest met vermelding van de duur van de zwangerschap in weken en/of dagen.

Naar top