financiën

💡 Wat als je tijdelijk werkloos bent door het coronavirus? Moet je je hypotheek of persoonlijke leningen nog betalen?
Tot 30 september moeten tijdelijk werkloze Belgen geen leningen meer terugbetalen en nieuwe kredieten zijn mogelijk. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met uw bank.

💡 Dienen documenten i.v.m. tijdelijke werkloosheid nog steeds afgestempeld te worden door de gemeente?
Voor wat betreft de tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het coronavirus, werd de procedure sterk vereenvoudigd. Informatie hierover is terug te vinden op de website van de RVA.

💡 Mag een tijdelijke werkloosheid gecombineerd worden met andere activiteiten?
Wegens uitzonderlijke omstandigheden is het toegestaan om van 13 maart tot 13 juni 2020 de tijdelijke werkloosheidsuitkering te combineren met een andere activiteit (vrijwilligerswerk, aanvullende activiteit). Uitzendkrachten die normaal gesproken bij één en dezelfde gebruiker in dienst zouden blijven, kunnen bij wijze van uitzondering ook tot tijdelijke werkloosheid worden toegelaten tijdens de onderbreking van de activiteit door COVID-19 indien de contractuele band met de uitzendkracht wordt gehandhaafd.

💡 Mag de Nationale Bank openblijven?
Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. De loketten zijn gesloten, maar de Nationale Bank blijft functioneren.

💡 Mogen verzekeringskantoren openblijven?
Ja, maar ze worden aangemoedigd internet en telefonie te gebruiken om hun activiteiten voort te zetten.

💡 Mag een verzekeringsexpert zich ter plaatse begeven?
Enkel om dringende schadevaststellingen te doen en mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

💡 Wat met banken en postkantoren?
Deze diensten maken deel uit van de uitzonderingen die mogen openblijven tijdens hun normale openingsuren, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

💡 Mogen wisselkantoren en kantoren voor internationale geldtransferts openblijven?
Deze diensten mogen openblijven, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Het internationaal betaalverkeer moet gegarandeerd blijven.