FAQ

Het Overlegcomité van 4 maart 2022 heeft vastgesteld dat de besmettingen en nieuwe ziekenhuisopnames een dalende trend blijven vertonen, dat de reproductiegraad van besmettingen en ziekenhuisopnames consequent onder de 1 blijft en dat het aantal bedden op intensieve zorg onder 300 blijft. Bijgevolg heeft het Overlegcomité beslist dat code geel van de coronabarometer vanaf 7 maart 2022 zal worden toegepast en dat de meeste van de geldende maatregelen vanaf deze datum dus worden opgeheven. Een beperkt aantal maatregelen blijft echter van kracht, met name met betrekking tot het reizen, op de werkplek en op het openbaar vervoer.

Het wordt aanbevolen om volgende basisprincipes te blijven respecteren:

 1. de hygiënemaatregelen (bv. handen wassen, hoest- en nieshygiëne…) blijven essentieel;
 2. buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten binnenruimtes voldoende worden verlucht;
 3. er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren;
 4. de veiligheidsafstand van 1,5 m wordt aanbevolen.

Daarnaast blijft het aangewezen om de ‘tien tips’ maximaal toe te passen om voorzichtigheid in de sociale contacten te bewaren:

 • Laat je vaccineren
 • Draag je mondmasker wanneer verplicht of aanbevolen
 • Was regelmatig je handen
 • Ziek of symptomen? Blijf thuis en contacteer je huisarts
 • Test jezelf
 • Kies voor buiten
 • Beperk je sociale contacten: een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig
 • Verlucht en ventileer binnenruimtes
 • Hou nog even een veilige afstand
 • Hou het ook op reis veilig

Wat is de coronabarometer?

De coronabarometer is een instrument voor proactieve beleidsvoorbereiding en communicatie en beoogt de betrokken sectoren meer voorspelbaarheid te geven, de beslissingen van het Overlegcomité te structureren en meer transparant te maken. Het Overlegcomité valideert de overgang van de ene code naar de andere en beslist over de toepasselijke maatregelen.

De coronabarometer kent drie fases die de druk op de zorg weerspiegelen:

 • Code geel: de epidemiologische situatie en de druk op de ziekenhuizen is onder controle;
 • Code oranje: er is een significante druk op het zorgsysteem, er moet worden ingegrepen om deze druk te verlagen;
 • Code rood: er is een hoog risico op overbelasting van het gezondheidszorgsysteem.

Het Overlegcomité zal bij het bepalen van de code, naast de druk op de zorg, ook rekening houden met een globale evaluatie van de epidemiologische situatie en specifiek aandacht hebben voor de geestelijke gezondheid.

De barometer concentreert zich op publieksevenementen, horeca en vrijetijdsactiviteiten. Onderwijs en sociale contacten zijn niet opgenomen.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.