FAQ

Het Overlegcomité van 22 december 2021 heeft vastgesteld dat het aantal besmettingen per dag is gedaald, met ook een lichte daling van de druk op de zorg. Niettemin blijft de bezettingsgraad op intensieve zorgen hoog. Ons land wordt, net als andere landen, geconfronteerd met een nieuwe realiteit: de snelle opmars van de nieuwe Omikron-variant, nu al verantwoordelijk voor 27% van de besmettingen in België. Gezien de hoge besmettelijkheid van de Omikron-variant enerzijds en de onzekerheden inzake de Omikron-variant anderzijds is uiterste voorzichtigheid geboden. Om de verspreiding van de Omikron-variant te vertragen, de gevolgen voor ziekenhuizen te beperken en de heropening van de scholen na de kerstvakantie niet in gevaar te brengen, heeft het Overlegcomité beslist om de huidige maatregelen te behouden en om een reeks bijkomende beschermingsmaatregelen te nemen. Deze verscherpte maatregelen omvatten met name, strengere regels voor evenementen buiten, de sluiting (op enkele uitzonderingen na) van de binnenruimten van de, feestelijke, of recreatieve sector en van bepaalde specifieke inrichtingen, evenals strengere regels voor het winkelen. Sinds 30 december 2021 zijn de inrichtingen die behoren tot de culturele of evenementensector weer open voor publiek en kunnen er binnen onder bepaalde voorwaarden opnieuw evenementen en culturele voorstellingen plaatsvinden.

Uit de risicoanalyses van de betrokken adviesorganen en de minister van Volksgezondheid is gebleken dat de cumulatieve criteria die de pandemiewet voorziet om van een “epidemische noodsituatie” te kunnen spreken voldaan zijn. Op 29 oktober 2021 werd de epidemische noodsituatie afgekondigd bij koninklijk besluit, en werden ook de maatregelen opgenomen in een koninklijk besluit ter uitvoering van de pandemiewet.

Het respecteren van de basisprincipes blijft nog steeds centraal staan:

 1. de hygiënemaatregelen (bv. handen wassen, hoest- en nieshygiëne…) blijven essentieel;
 2. buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten binnenruimtes voldoende worden verlucht;
 3. er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren;
 4. de veiligheidsafstand van 1,5 m is de norm, behalve voor de uitzonderingen die uitdrukkelijk in het koninklijk besluit zijn bepaald. Wie deze veiligheidsafstand niet kan respecteren, wordt sterk aanbevolen een mondmasker te dragen;
 5. het is sterk aanbevolen om de sociale contacten maximaal te beperken.

Daarnaast blijft het aangewezen om de ‘tien tips’ maximaal toe te passen om voorzichtigheid in de sociale contacten te bewaren:

 • Laat je vaccineren
 • Draag je mondmasker 
 • Was regelmatig je handen
 • Ziek of symptomen? Blijf thuis en contacteer je huisarts
 • Test jezelf
 • Kies voor buiten
 • Beperk je sociale contacten: een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig
 • Verlucht en ventileer binnenruimtes
 • Hou nog even een veilige afstand
 • Hou het ook op reis veilig
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

 • hun handen te desinfecteren
 • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
 • de looplijnen te volgen
 • Opgelet: mondmaskers zijn vanaf nu terug verplicht in het NAC

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.