exploitatievergunning voor de horeca

Maak een afspraak

Wat

Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (bijvoorbeeld tapwagen, boten, treinen …) die van plan zijn gegiste en sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben. Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken en sterke dranken te schenken in publieke inrichtingen als cafés, snackbars, restaurants,...

De drankgelegenheid moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente. De vergunning moet aangevraagd worden vóór de opening van de horecazaak.

Procedure

Voorwaarden

Om een vergunning te krijgen, moet je voldoen aan alle andere reglementeringen die van toepassing zijn op de uitbating van een drankgelegenheid. Je moet dus:
 • aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen
  • Je moet als uitbater voldoen aan een aantal moraliteitsvoorwaarden: zo mag je niet veroordeeld zijn voor zedenfeiten of heling.
  • Voor elke actieve zaakvoerder dien je een bewijs van goed gedrag en zeden van het type "596.1-8 slijterij van gegiste dranken/drankengelegenheid waar sterke drank wordt verstrekt" voor te leggen.
   Inwoners van onze gemeente kunnen dit online aanvragen of bij de snelbalie. Hiervoor heb je een afspraak nodig. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • met de brandveiligheid in orde zijn 
 • beschikken over een geldige omgevingsvergunning

De aanpak gebeurt door middel van het aanvraagformulier en de bijhorende attesten.
Na controle van de moraliteit van de zaakvoerder komen de mensen van de dienst ondernemen langs voor een controle in de horecazaak inzake hygiëne.
Indien je nog geen attest hebt van brandveiligheid komt de brandweer nog langs voor een controle.
Overhandiging van de vergunning na positieve controle.

Uitzonderingen

 • Wanneer je een restaurant uitbaat waar je geen sterke drank schenkt en je bovendien enkel gegiste dranken schenkt tijdens de maaltijden, heb je geen drankvergunning nodig.
 • Wanneer je een winkel uitbaat waar je sterke drank verkoopt, heb je geen drankvergunning van de gemeente nodig, maar moet je wel bij de FOD Financiën een vergunning 'handelaar in ethylalcohol en alcoholhoudende dranken' aanvragen. Dat document kan je terugvinden via myminfin.
 • Wanneer je een gelegenheidsevenement organiseert (buurt- en wijkfeesten, fuiven...) heb je geen drankvergunning nodig. Let op: evenementen van minstens 15 opeenvolgende kalenderdagen of wanneer ze meer dan 10 keer per jaar worden gehouden, zijn geen gelegenheidsevenementen. Daarvoor heb je wel een drankvergunning nodig.

Volgende attesten dienen bij de aanvraag gevoegd te worden dan wordt het dossier pas ontvankelijk verklaard:

 • Afschrift van de polis brandveiligheid
 • Afschrift van de polis B.A.
 • Afschrift huurcontract of eigendomsbewijs van het pand
 • Kopie identiteitskaart
 • Desgevallend een afschrift van de statuten van de vennootschap
 • Afschrift origineel ondernemingsnummer (zie afschrift SB)
 • In geval van een keuken: kopie modelaanvraagformulier FAVV 
 • Een gedateerd en ondertekend plan van de verbruikszalen/lokalen. Ook de oppervlakte en de afmetingen vermelden op het plan. Eventueel de afmetingen van het terras vermelden.
 • Bij plaatsing terras de nodige documenten.
 • Moraliteitsattesten voor de personen die niet in Houthalen-Helchteren wonen. (dit attest mag bij het indienen niet ouder dan 3 maanden zijn)
 • Moraliteitsattesten voor de personen die in onze gemeente wonen. Inwoners van onze gemeente kunnen dit online aanvragen of bij de snelbalie. Hiervoor heb je een afspraak nodig. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Hygiëneattest: de gemeente controleert ter plaatse de Hygiënevoorwaarden. Zorg ervoor dat je zaak in orde is op het moment van deze controle.
  • Zolang je geen nieuwe aangifte voor de openingsbelasting nodig hebt, blijft het hygiëneattest geldig. 
  • Je vraagt het attest minstens 15 dagen voor de opening van je horecazaak aan in de gemeente waar je zaak ligt.
 • Verklaring voor de gemeentebelasting op drankgelegenheden.
 • Verklaring voor niet opening van de zaak voor verkrijgen vergunning.

Geregistreerd kassasysteem 

Sinds 1 januari 2015 moeten horeca-uitbaters, die minstens 10% van hun omzet halen uit het aanbieden van maaltijden of catering ter plaatse (uitgezonderd meeneemmaaltijden), gebruik maken van een elektronische geregistreerde kassa. 
In de praktijk gaat het meestal om horecazaken met een verbruikszaal, zoals ijssalons, frituren, broodjeszaken, bakkerijen met een verbruikszaal waar mensen ter plaatse kunnen eten, ...

De volledige uitleg over het geregistreerd kassasysteem in de horeca lees je hier 

Opleiding voor café-uitbaters met drankafnameovereenkomst

De horecafederaties, De Belgische Brouwers en de Federatie van Belgische drankenhandelaars (FeBeD) ondertekenden in december 2015 een gedragscode die de drankafnameovereenkomsten moet versoepelen.

Een van de afspraken uit de gedragscode bepaalt dat de horecafederaties praktijkgerichte opleidingen zullen aanbieden met als doel het aantal faillissementen in de sector sterk te verminderen. Deze opleiding is verplicht voor alle cafébazen die een drankafnameovereenkomst tekenden sinds 1 maart 2016.

Horeca Vlaanderen engageert zich om deze opleiding te organiseren en werkte een traject uit van zeven modules.
Op het einde van het traject krijgen de deelnemers een getuigschrift als bewijs dat ze voldaan hebben aan de contractuele verplichting tot het volgen van de opleiding.

Vragen over roken in de horeca

Stuur ze via: roken-horeca@health.fgov.be 

 
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.