wilsverklaring inzake euthanasie

Maak een afspraak

Wat

In dit document verklaar je wat er moet gebeuren, als je niet meer in staat bent om je wil duidelijk kenbaar te maken, bijvoorbeeld door een onomkeerbare coma. Weiger je dan medische zorgen en wil je een specifiek levenseinde? Maak er nu werk van, zodat iedereen op dat moment weet hoe jij erover denkt.

Procedure

Je kan het formulier voor een wilsverklaring downloaden of afhalen bij de dienst bevolking van onze gemeente. De wilsverklaring moet worden opgesteld in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Je kan in de wilsverklaring één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt.

De wilsverklaring moet worden gedateerd en ondertekend door de opsteller, de getuigen en de eventuele vertrouwenspersonen.

Als je dit wil, kan je de wilsverklaring ook laten registreren bij je gemeentebestuur, maar dit is niet verplicht.

 • De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken. 
 • Verklaring ingediend tot en met 1 april 2020: 5 jaar geldig
 • Verklaring ingediend vanaf 2 april 2020: onbeperkt geldig

De Federale Controle- en Evaluatiecommissie waakt over de correcte toepassing van de euthanasiewet. Deze commissie gaat na of de euthanasie is uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de procedure bepaald door de wet. Op de website van de FOD Volksgezondheid kan je meer info over de werking van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie.

Je kan een wilsverklaring opstellen als je meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) bent en handelsbekwaam.

Voorwaarden

De wilsverklaring is geldig wanneer ze is opgesteld:

 • volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
 • minder dan vijf jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt
 • uit vrije wil (en dus niet als het gevolg van externe druk)
 • in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als de patiënt:

 • lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening
 • niet meer bij bewustzijn is
 • en deze toestand onomkeerbaar is.

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

 • Ondertekend formulier voor een wilsverklaring
 • Identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt
 • Kopie identiteitskaarten van de getuigen
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.