erkenning kind

Maak een afspraak

Wat

Via een erkenning kan je verklaren dat je de vader of meemoeder bent van een kind als je niet bent gehuwd met de moeder.

De erkenning kan gebeuren voor of na de geboorte.

In beide gevallen moet er eerst een aangifte van erkenning opgemaakt worden. Pas daarna kan de erkenningsakte worden opgemaakt.

Deze aangifte van erkenning wordt opgemaakt:

 • in de geboorteplaats van het kind;
 • in de gemeente waar het kind is ingeschreven;
 • in de gemeente waar de moeder van het kind is ingeschreven;
 • in de gemeente waar de persoon die het kind wil erkennen is ingeschreven.

De erkenningsakte wordt opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand die ook de aangifte van erkenning heeft opgemaakt.

Voor wie

Getrouwd
Jullie pasgeboren kindje krijgt automatisch de partner van de moeder als vader of als meemoeder. Je moet geen verklaring af te leggen.

Niet getrouwd
Verklaar dat je een band als vader of (mee)moeder met het kindje hebt. Zo krijg je dezelfde rechten en plichten als je partner. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand noteert jouw verklaring in een erkenningsakte. 

Meemoeder
Is het kind geboren voor 1 januari 2015 en je hebt het nog niet geadopteerd? Dan kun je het als (on)gehuwde meemoeder erkennen. Dat kan ook als je een adoptieprocedure voor het kind van je partner volgt. Door je erkenning stopt de adoptieprocedure.

Procedure

Een kind erkennen kan je doen:

 • vóór de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan dit attest afleveren.
 • bij de geboorteaangifte zelf
 • na de geboorte, zonder tijdslimiet.

Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand gaan om een aanvraag tot erkenning in te dienen. Dit kan in het gemeentehuis van je woonplaats of in de gemeente waar het kind geboren is.

Als je de erkenning voor de geboorte doet in een andere gemeente dan waar het kind geboren wordt, moet je bij de geboorteaangifte van het kind een afschrift van de erkenningsakte meenemen. 

Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder, moet de echtgenote of echtgenoot van de vader op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

Voorwaarden

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

 • Als het kind jonger is dan 12 jaar, moet de moeder toestemming geven.
 • Als het kind tussen 12 en 18 jaar is, moeten de moeder en het kind toestemming geven.
 • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind, is alleen de toestemming van het kind vereist.

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

 • Identiteitskaarten
 • Recente geboorteakte van het kind (max 1 jaar oud), bij erkenning na geboorte
 • Doktersattest, bij erkenning vóór de geboorte, met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.

Als je niet bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, zou het kunnen dat je ook de volgende stukken moet voorleggen: 

 • bewijs van ongehuwde staat. Dit is enkel nodig als volgens de wetgeving van het land van herkomst een gehuwd persoon geen kind kan erkennen bij een ander persoon dan zijn echtgeno(o)t(e).
 • bewijs van nationaliteit
 • bewijs van woonst

Deze stukken moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.