erediensten

💡 Mogen plaatsen van erediensten openblijven voor het publiek ondanks het feit dat diensten verboden zijn?
Ja, de gebouwen en religieuze huizen blijven open, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. De beheerders van die gebouwen worden geacht hiervoor de nodige regels uit te vaardigen en nauwlettend op de naleving ervan te letten.

💡 Mogen religieuze diensten doorgaan?
Neen, religieuze diensten zijn verboden, met uitzondering van begrafenissen.

💡 Wat met begrafenissen?
Begrafenissen en crematies in intieme kring zijn toegelaten, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

💡 Mogen begraafplaatsen open blijven?
Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

💡 Mogen asverstrooiingen op zee plaatsvinden?
Neen, die moeten uitgesteld worden.

💡 Huwelijken en begrafenissen in intieme kring: wat is intiem?
Wie deel uitmaakt van de intieme kring wordt bepaald door de betrokkenen, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Enkel het burgerlijk huwelijk kan momenteel worden voltrokken.