recepties en ceremoniën

💡 Welke regels zijn van toepassing op begrafenissen en crematies?

Een maximum van 50 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij een dienst of op een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie, zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam.

Het is toegelaten om meerdere begrafenissen en crematies tegelijk te organiseren in eenzelfde gebouw dat hiervoor bestemd is, zolang deze in afzonderlijke en gescheiden ruimtes plaatsvinden.

De volgende minimale regels dienen te worden nageleefd:

 1. de uitbater of organisator informeert de aanwezigen en personeelsleden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekt de personeelsleden een passende opleiding;
 2. een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd en één enkele persoon per 10 m2 is toegelaten;
 3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen;
 4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid;
 5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de aanwezigen;
 6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
 8. fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden;
 9. fysieke aanrakingen van voorwerpen door verschillende personen zijn verboden.

Het is niet toegelaten om een koffietafel of rouwmaaltijd te organiseren.

💡 Mag men op een andere plaats (bijvoorbeeld buiten) een ceremonie organiseren?

Neen, ceremonies mogen enkel plaatsvinden in de gebouwen die hiervoor bestemd zijn, met uitzondering van de begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie.

💡 Welke regels zijn er van toepassing op een individueel bezoek aan een gebedsplaats?

De gebedsplaatsen mogen geopend blijven voor individueel bezoek, maar er mogen slechts maximum 15 personen tegelijkertijd aanwezig zijn in het gebouw, uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst. Dit maximum geldt onafhankelijk van het aantal ruimtes in het gebouw.

💡 Mogen gebouwen voor erediensten nog opengesteld worden voor een bezoek aan een museale presentatie?

Gebouwen voor erediensten mogen opengesteld worden voor een bezoek aan een museale presentatie van een erkend museum of kunsthal. Daarbij moeten steeds de regels van het sectorprotocol voor musea gevolgd worden.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

 • hun handen te desinfecteren
 • verplicht een mondmasker te dragen 
 • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
 • de looplijnen te volgen

We vragen je om alleen naar je afspraak te komen. Als het niet anders kan dan is 1 begeleider welkom om je te helpen. Als je geen oppas hebt mag je je kinderen natuurlijk ook meenemen. 

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.