elektronische identiteitskaart (eID) Belg aanvragen

Maak een afspraak

Wat

Met een Belgische identiteitskaart (eID) kan je aantonen dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kan je in het buitenland je nationaliteit en identiteit bewijzen.

In alle lidstaten van de Europese Unie is ze ook een geldig reisdocument.

Je adres is niet zichtbaar aangebracht op je eID. Als je verhuist, moet je dus geen nieuwe eID aanvragen, maar laat je bij het gemeentebestuur, met je pincode, gewoon de chip aanpassen.

Sinds november 2020 beschikt de elektronische identiteitskaart over vingerafdrukken. Op deze manier voldoet de eID aan de strenge internationale regels die als doel hebben identiteitscontroles efficiënter te laten verlopen. De identiteitskaart is dus een nog veiliger en universeler reisdocument.

Enkele belangrijke wijzigingen:

 • De nieuwe eID bevat vingerafdrukken. Dit nieuwe element wordt toegevoegd om de strijd tegen identiteitsfraude op te voeren. De vingerafdrukken staan enkel op de contactloze chip van de kaart (ze worden niet opgeslagen in een centrale databank) en zijn beveiligd. Enkel bevoegde instanties kunnen de contactloze chip uitlezen. 
 • De foto staat aan de linkerkant in plaats van rechts.
 • Een geperforeerd beeld van de foto is terug te vinden op de achterkant van de kaart.
 • De contact chip staat op de achterkant van de kaart, waardoor de kaart op een andere manier in de kaartlezer moet gestopt worden.
 • Als nationaliteit wordt niet langer BELG maar BEL vermeld, conform de ICAO-regels.
 • De kaart heeft een andere tint van kleuren.

Voor wie

 • Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijg je als Belgische inwoner van onze gemeente automatisch een oproepingskaart om je eID aan te vragen bij de dienst Burgerzaken.
 • Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, krijgen automatisch een eID op het moment dat hun Kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.
 • Vanaf 15 jaar ben je verplicht om je identiteitskaart altijd bij je te hebben.

Procedure

Je ontvangt automatisch een oproeping voor de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart. Meld je met de oproepingskaart bij de dienst Burgerzaken. Twee tot drie weken na de aanvraag ontvang je een omslag met je pin- en pukcode. Je kan dan je nieuwe identiteitskaart komen afhalen.

In de volgende gevallen moet je zelf een vernieuwing aanvragen:

 • Bij verlies, diefstal of beschadiging van je kaart.
 • Als je pasfoto niet meer gelijkend is.
 • Als je van naam, voornaam of geslacht verandert.
 • Na een inschrijving in het buitenland of ambtelijke schrapping.
 • Als je een kaart aanvraagt in het Nederlands.

De procedure om een nieuwe eID aan te vragen, verloopt anders dan voor de oude eID. Zowel bij de aanvraag als bij het afhalen van de eID moet je zelf naar het gemeentehuis komen.

Bij elke nieuwe aanvraag worden de vingerafdrukken geregistreerd. Bij het afhalen worden de vingerafdrukken opnieuw afgenomen om ze te vergelijken.

Opgelet

 • Als Belg ben je altijd verantwoordelijk om je eigen identiteitsdocumenten te beheren. Hou daarom zelf de vervaldatum in het oog. Het is altijd mogelijk dat je oproepingskaart voor een nieuwe eID verloren is gegaan. Heb je 3 weken voor de vervaldatum van je eID nog geen oproepingskaart ontvangen? Vraag dan onmiddellijk zelf bij onze gemeente een nieuwe eID aan.
 • Voor de aanvraag van een nieuwe eID moet je zelf aanwezig zijn om het document te ondertekenen. Als je door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de dienst Burgerzaken kan gaan, kan je een alternatieve aanvraagprocedure vragen. Neem daarvoor contact op met onze gemeente.
 • Belgen ouder dan 12 jaar die in het buitenland wonen kunnen een eID krijgen bij de Belgische consulaire beroepspost waar ze zijn ingeschreven. De levertermijn is wel langer.

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van een eID is 10 jaar, uitgezonderd:

 • de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar: 6 jaar geldig.
 • de eID voor personen vanaf 75 jaar: 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

Wat te doen bij verlies of diefstal

Is je eID gestolen? Meld dit misdrijf eerst bij de politie van de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden (of bij de lokale politie van je gemeente). Zij geven je een attest, waarmee je een nieuwe kaart bij de dienst Bevolking aanvraagt. Maak hier een afspraak voor een nieuwe eID.

Ben je de identiteitskaart verloren? Dan kan je dit melden bij de dienst Bevolking. Voor de aangifte van een verloren kaart heb je geen afspraak nodig. Je oude kaart wordt meteen geblokkeerd. Maak hier een afspraak voor een nieuwe eID aan te vragen.

Opgelet! Een als gestolen of verloren gesignaleerd paspoort of eID is niet langer geldig. Zelfs als het document wordt teruggevonden, mag je het niet meer gebruiken.

Meer informatie over de eID.

Uitzonderingen

Als je door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de dienst Burgerzaken kan gaan, kan je een alternatieve aanvraagprocedure vragen. Er kan een identiteitskaart zonder vingerafdrukken worden aangevraagd wanneer het voor de burger permanent onmogelijk is om vingerafdrukken te geven omwille van een fysieke handicap of ziekte. Het bewijs van deze onmogelijkheid moet geleverd worden door middel van een recent medisch attest van minder dan één maand oud, behalve als het duidelijk is dat de betrokken burger niet in staat is zijn vingerafdrukken te geven omwille van een fysieke handicap.

Bedrag

Wij aanvaarden enkel betalingen met bankkaart en payconiq (geen cash).

 • Gewone procedure: 21,70 euro (verwerkingstijd 2 à 3 weken)
 • Spoedprocedure met levering in de gemeente: 106,90 euro (bestelling vóór 15 uur, levering werkdag na bestelling tijdens openingsuren van het NAC)
 • Spoedprocedure met gecentraliseerde levering in Brussel: 139,10 euro (bestelling vóór 15 uur, levering werkdag na bestelling tijdens openingsuren van het centraal bureau, FOD Binnenlandse Zaken - Park Atrium - Koloniënstraat 11 - 1000 Brussel, ook op zaterdagochtend)

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van je eID breng je volgende zaken mee:

 • je oproepingskaart
 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's, vermeld op de oproepingskaart
 • je huidige identiteitskaart of (in geval van verlies of diefstal) het vervangingsattest.
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.