economie, werk en vrije beroepen

💡 Algemeen
Er moet over gewaakt worden dat de continuïteit van de Belgische economie niet in gevaar komt. In dat kader moet elke schakel van de keten gegarandeerd blijven, van grondstoffen tot productie en consumptie, in- en uitvoer inbegrepen.

💡 Is telewerk verplicht?
Ja, telewerk is verplicht bij alle niet essentiële bedrijven, welke grootte zij ook hebben, voor alle functies waarvoor het mogelijk is dit te organiseren.

💡 Wat met de functies waarvoor telewerk niet mogelijk is?
Voor de functies waar telewerk niet kan toegepast worden, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een sociale afstand van 1,5m tussen elke persoon. Deze regel is eveneens van toepassing op het vervoer georganiseerd door de werkgever.

💡 Zijn deze maatregelen van toepassing voor alle sectoren en diensten?
Neen. Deze verplichtingen zijn niet van toepassing voor bedrijven in de cruciale sectoren en essentiële diensten.
Echter, deze bedrijven moeten indien mogelijk ook een telewerksysteem in werking stellen en social distancing maatregelen respecteren.