uittreksel uit echtscheidingsakte

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De ambtenaar van de burgerlijke stand waar het huwelijk heeft plaatsgevonden wordt hiervan op de hoogte gebracht door de Griffie van dezelfde rechtbank.

De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

Voorwaarden

Je kan enkel een uittreksel van een echtscheidingsakte aanvragen van huwelijken die in onze gemeente werden voltrokken.

Procedure

De betrokkene of een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris...) kan zelf een afschrift van de echtscheidingsakte aanvragen. Eventueel kunt u deze documenten ook aanvragen voor uw echtgeno(o)te (vorig huwelijk), grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.

Wat meebrengen

Identiteitskaart of verblijfsvergunning
Indien u het attest voor iemand anders aanvraagt, hebt u ook een volmacht nodig van de betrokkene en een kopie van de identiteitskaart