duurzame gemeente

Het milieu speelt een belangrijke rol in de leefbaarheid van onze gemeente. Samen dragen we de verantwoordelijk om onze kinderen en kleinkinderen te laten opgroeien in een groene en propere omgeving, waar er plaats is voor publieke open ruimten, aangename woonzones en economische activiteit. Daarom kiezen we voor een duurzame benadering van milieu en zetten we volop in op hernieuwbare energie en cleantech. Dat is de beste garantie om een aangename woon- en werkomgeving voor de toekomstige generaties te verzekeren. 

Cleantech is een begrip dat van toepassing is op alle aspecten van ons leven. Het betekent dat we streven naar duurzame producten, processen en diensten. Dat we kiezen voor hernieuwbare energie. En dat we evolueren naar een situatie waarin afval geen afval meer is, maar verwerkt wordt tot grondstof voor andere toepassingen. Houthalen-Helchteren wil een pioniersrol vervullen op het vlak van cleantech, om zo de impact van onze inwoners, bedrijven en gemeentelijke diensten op het milieu tot een minimum te beperken.

In het Houthalen-Helchteren van de toekomst zal duurzaamheid doorgedrongen zijn in alle facetten van onze samenleving. Woningen zullen zoveel mogelijk duurzaam en energiezuinig zijn. Bedrijven zullen werken volgens het cradle-to-cradleprincipe, waarbij ze een absoluut minimum aan afval produceren. Het onderwijs zal plaatsvinden in goed uitgeruste en milieuvriendelijke gebouwen. En de inwoners zullen cleantech en een duurzame benadering van het milieu een warm hart toedragen. 

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.