financieel beheerder

Martine Coonen is de financieel beheerder (ontvanger) van het gemeentebestuur en het OCMW van Houthalen-Helchteren.

In elke gemeente met meer dan 10.000 inwoners wordt een financieel beheerder aangesteld. Deze wordt benoemd door de gemeenteraad. Zij staat onder het gezag van het college van burgemeester en schepenen.

De financieel beheerder staat onder de functionele leiding van de algemeen directeur in voor:

 1. het opstellen, in overleg met het managementteam, van:
  1. het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan en van de jaarlijkse herziening ervan
  2. het voorontwerp van de financiële nota van het jaarlijkse budget en van de budgetwijzigingen
  3. het voorontwerp van de interne kredietaanpassingen
 2. het voeren en het afsluiten van de boekhouding en het opmaken van de inventaris, de jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekening
 3. het verzorgen van financiële analyse en financiële beleidsadvisering in de ruimste zin

De financieel beheerder rapporteert hierover aan de algemeen directeur.

De financieel beheerder staat in volle onafhankelijkheid in voor:

 1. de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële impact
 2. het debiteurenbeheer

Bij het uitoefenen van haar taken wordt de ontvanger bijgestaan door de medewerkers van het team financiën.

alert-box-close-text

Wij werken op afspraak!

Heel wat administratieve zaken kan je voortaan enkel nog met een afspraak afhandelen in het NAC.

Voor het afhalen van huisvuilzakken of aangevraagde documenten hoef je geen afspraak te maken. De meeste attesten kan je gewoon online aanvragen, zodat je niet meer langs hoeft te komen. 

Vragen? Lees meer over onze nieuwe werkwijze.

Maak een afspraak