financiën

Financiën staat het gemeentebestuur bij in de voorbereiding en de uitvoering van het financieel beleid.

Aan het hoofd van financiën staat de financieel beheerder, Martine Coonen. Zij doet onder eigen verantwoordelijkheid, de ontvangsten en uitgaven die door het gemeentebestuur worden opgedragen.

Om alle uitgaven te kunnen bekostigen zijn er natuurlijk financiële middelen nodig. Als inwoner lever je hiertoe een bijdrage door gemeentebelastingen te betalen. De voornaamste gezinsbelastingen in onze gemeente zijn:

  • een percentage op de belasting op je jaarlijks inkomen (= gemeentelijke opcentiem)
  • een percentage op de grondbelasting
  • de belasting op het ophalen van huisvuil

Heb je vragen over de gemeentelijke belastingen, dan kan je terecht bij financiën.