bijzonder comité voor de sociale dienst

Zetelverdeling na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018

De berekening van het aantal zetels per lijst gebeurt door het totale aantal zetels van het bijzonder comité voor de sociale dienst (8) te delen door het totale aantal zetels van de raad voor maatschappelijk welzijn (31) en daarna te vermenigvuldigen met het aantal zetels dat elke lijst heeft binnen de raad voor maatschappelijk welzijn.
Bij het resultaat van deze bewerking is het aantal eenheden (cijfers voor de komma) gelijk aan het aantal rechtstreeks verworven zetels.
De niet-rechtstreeks verworven zetels worden daarna over de lijsten toegewezen in afnemende volgorde van de decimalen (cijfers na de komma).

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
Lijst Zetels RMW Resultaat Meteen Extra Zetels BCSD
SP.A - Groen - Plus en CD&V (*) 16 4,13 4   4
NVA 4 1,03 1   1
BUUR 8 2,06 2   2
Vlaams Belang 3 0,77 0 1 1
    Totaal 7 1 8
           
(*) Lijstbinding conform artikel 91 Decreet Lokaal Bestuur.    

Artikel 91

  1. Het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst dat wordt toegewezen aan de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen hebben deelgenomen, wordt bepaald naar verhouding van het aantal zetels waarover elke lijst binnen de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt. De verkozenen van de lijsten kunnen verklaren dat zij zich met elkaar wensen te verbinden. De verklaring van lijstenverbinding wordt aan de algemeen directeur overhandigd uiterlijk de zestigste dag na de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Om ontvankelijk te zijn moet die verklaring ondertekend zijn door minstens een meerderheid van de verkozenen van iedere lijst die zich wenst te verbinden.