datum en dagorde algemene commissie

De volgende algemene commissie vindt plaats op maandag 17 februari om 20 uur.

Hier kan je enkele dagen voor de gemeenteraadscommissie de dagorde lezen.

Dagorde algemene commissie 17 februari 2020

20 uur: Gemeentelijk klimaatactieplan 2030 - toelichting Isabelle Dylst;
20u30: Statuten gemeentelijke inspraakstructuren Samenleving - toelichting Greet Vandenzavel;
21u00: Stand van zaken Noord-Zuid AON - toelichting door werkvennootschap Studio NZL
21u45: Vragen betreffende agendapunten dagorde.