datum en dagorde gemeenteraad

De volgende gemeenteraad vindt plaats op maandag 18 december om 20 uur in het NAC.

Je mag de gemeenteraad, met uitzondering van de besloten zitting, bijwonen.

Zeven dagen voor de gemeenteraadszitting kan je de dagorde op deze website lezen.

Dagorde maandag 18 december

Openbare zitting

 1. Verslag gemeenteraadszitting: goedkeuring.
 2. Gemeente: Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (Budget 2018): goedkeuring.
 3. Gemeente: Budget 2018: goedkeuring.
 4. OCMW: Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (B18) - goedkeuring.
 5. OCMW : Budget 2018: kennisgeving.
 6. AGB Masterplan : Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (B18): goedkeuring.
 7. AGB Masterplan: Budget 2018: goedkeuring.
 8. AGB Sport: Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (B18): goedkeuring.
 9. AGB Sport: Budget 2018: goedkeuring.
 10. Aanpassing reglement betreffende de gemeentebelasting op omgevingsvergunningsdossiers en verstrekken van inlichtingen in notarisbrieven.
 11. Publiek Private Samenwerking Binnenzwembad Molenheide: gunning van de overheidsopdracht in het kader van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking en goedkeuring samenwerkingsovereenkomst gemeenten Peer/Houthalen-Helchteren en Molenheide NV.
 12. Recht van Opstal - gemeente Houthalen-Helchteren aan vzw Bond de Heivinken: goedkeuring.
 13. TMVW: Buitengewone Algemene Vergadering (Statutenwijziging) om transitie naar TMVS te realiseren
 14. TMVS (DV): toetreding tot de dienstverlenende vereniging TMVS (DV), conform artikel 32 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
 15. TMVS (DV): aanduiding gemeentelijke afgevaardigde voor Raad van Bestuur
 16. Gebruiksovereenkomst jongerenradio Music For You in het oud gemeentehuis te Helchteren: goedkeuring.
 17. Prijssubsidiereglement bibliotheek vanaf 1/1/2018: goedkeuring.
 18. Convenant wijkwerking vzw STEBO: goedkeuring.
 19. Verordening namens de burgemeester tot handhaving van de sluiting van de uitbating van 'café Paparazzi': kennisname.
 20. Aanvullend reglement : wijziging snelheidsregime van 70km/u naar 50km/u in de Herebaan-Oost, Herebaan-West, Guldensporenlaan, Stationsstraat en Brugstraat.
 21. Strategie Project Kolenspoor : Goedkeuring visie- en strategienota, aanpak en planning.
 22. Aanstelling omgevingsambtenaren.
 23. Eerstelijnsconferentie inzake reorganisatie van de eerste lijn, betreffende het vormen van een eerstelijnszone MidWestLim en formele engagementsverklaring van eerstelijnszone MidWestLim: goedkeuring.
 24. Politiereglementen goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen: kennisgeving.
 25. Forensische Audit - Gemeente, AGB en OCMW Houthalen-Helchteren - Rapport: publiek toegankelijk maken van de integrale samenvatting van het rapport en de hierin opgenomen aanbevelingen.
 26. Vragen door de raadsleden.