datum en dagorde raadszittingen

De raden zullen plaatsvinden op donderdag 24 juni . De zittingen zullen digitaal doorgaan.

Om 20 uur start de besloten zitting van de raad van bestuur van het AGB Masterplan en aansluitend AGB Sport.

Omstreeks 20u30 start de openbare zitting van OCMW-raad, vervolgens de gemeenteraad en aansluitend de Algemene Vergadering van Zorg.

De zittingen zullen live te volgen zijn via ons YouTube-kanaal.

Gezien deze zittingen live gestreamd worden, gelden ze als ‘openbare zittingen’.

Hier kan je enkele dagen voor de gemeenteraadscommissie de dagorde lezen.

Zeven dagen voor de zitting kan je de dagorde op deze website lezen.

Dagorde OCMW-raad 24 juni 2021

Openbare zitting om 20.30 uur

 1. Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 mei 2021 - Goedkeuring.
 2. Jaarrekening 2020: gemeente + O.C.M.W. - Vaststelling.
 3. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling
 4. Nominatieve lijst investeringen - Goedkeuring.
 5. Overzicht gemeentelijke samenwerkingsverbanden - Kennisname.
 6. Rapport organisatiebeheersing 2020 - Kennisname.
 7. Klachtenreglement - Goedkeuring.

Dagorde gemeenteraad 24 juni 2021

Openbare zitting om 20.45 uur

 1. Verslag gemeenteraadszitting van 27 mei 2021 - Goedkeuring.
 2. Toekenning exploitatietoelage 2021 aan de vzw Parkmanagement Houthalen-Helchteren - Goedkeuring.
 3. Rapport organisatiebeheersing 2020 - Kennisname.
 4. Overzicht gemeentelijke samenwerkingsverbanden - Kennisname.
 5. Jaarrekening 2020: gemeente + O.C.M.W. - Vaststelling
 6. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling deel gemeente en goedkeuring deel OCMW en AGB's
 7. Nominatieve lijst investeringen - Goedkeuring.
 8. Intentienota relanceplan Corona Houthalen-Helchteren - Verlenging - Goedkeuring..
 9. Klachtenreglement - Goedkeuring.
 10. Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst inzake PPS Mijnpark zoals overgenomen door de gemeenteraad in zitting van 26 november 2015 - Goedkeuring.
 11. Aankoop elektriciteit en gas via VEB - Goedkeuring mandaatstelling
 12. Intrekking beheersoverdracht bij Fluvius Limburg voor de activiteit Fluvius GIS - Goedkeuring intrekking
 13. Vaststelling lestijdenpakketten, puntenenveloppen en stimulus gemeentelijk onderwijs - Goedkeuring.
 14. Samenwerkingsovereenkomst vzw RIMO 2021 - 2025 - rechtzetting - Goedkeuring.
 15. Afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen - goedgekeurd op de raad van bestuur van Limburg.net op 24 maart 2021 - vernieuwing naar aanleiding van de start van de nieuwe blauwe zak en De omzendbrief van minister van Omgeving rond inzameling van asbestcement via de recyclageparken met onder andere de verplichting tot verpakt aanleveren (bepalingen verplicht te integreren in politiereglement tegen juni 2021) - Goedkeuring.
 16. Subsidiereglement jeugdverenigingen - Goedkeuring.
 17. Subsidiereglement socioculturele verenigingen Houthalen-Helchteren - Goedkeuring.
 18. Nieuwe kandidaat beheerscommissie culturele centra - Goedkeuring.
 19. Toekenning exploitatietoelage aan Koninklijke Harmonie Hoeverheidegalm - Goedkeuring.
 20. Toekenning exploitatietoelage aan Toneelkring Illusio Helchteren vzw - Goedkeuring.
 21. Aanpassing subsidiereglement sportverenigingen - afstemming reglement cultuur en jeugd + topsport -Goedkeuring.
 22. Reglement deelname Kelchteren Kermis 2021 - Goedkeuring.
 23. Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2020 -2021 - Kennisgeving.
 24. Wijziging aanvullend reglement: wijziging uur parkeerverbod wekelijkse markt John Cuppensplein - Goedkeuring.
 25. Koolmeesstraat - overdracht wegenis en infrastructuur voor inlijving openbaar domein - Goedkeuring.
 26. Driehoekstraat: definitieve vastlegging rooilijnplan en wijziging deel buurtweg 81 - Goedkeuring.
 27. Vragen door de raadsleden
  1. Raadslid Stijn Van Dingenen in verband met het gezondsheidsonderzoek rond de site van Remo.
  2. Raadslid Eefje Van Wortswinkel in verband met ondersteuning bij de aankoop van CO2-meters.
  3. Raadslid Maarten Houben in verband met overlast door brommers en quads.
  4. Raadslid Stijn Van Dingenen in verband met de ruimtelijke aanpak voor de plaatsing van tijdelijke zorgunits.
  5. Raadslid Stijn Van Dingenen in verband met de ruimtelijke aanpak voor de inplanting van hondenfokkerijen.
  6. Raadslid Michiel Lenssen in verband met de evaluatie van de fietsstraat in Houthalen centrum.

Dagorde algemene vergadering Zorg Houthalen-Helchteren

Openbare zitting om 21.30 uur

 1. Jaarrekening 2020 - Vaststelling.
 2. Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, herziening 2021 - Goedkeuring.
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

 • hun handen te desinfecteren
 • verplicht een mondmasker te dragen 
 • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
 • de looplijnen te volgen

We vragen je om alleen naar je afspraak te komen. Als het niet anders kan dan is 1 begeleider welkom om je te helpen. Als je geen oppas hebt mag je je kinderen natuurlijk ook meenemen. 

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.