coronameldpunt scholen

We vragen met aandrang om een gehele of gedeelte sluiting van je school te melden via ons online formulier. Dit om lokale contactopsporing samen met de eerstelijnszone optimaal te kunnen organiseren, aanvullend op de opvolging vanuit agentschap opgroeien. Deze info zal vertrouwelijk behandeld worden door de plaatselijke liaisonarts en medische SPOC vanuit de eerstelijnszone. 

Deze melding vervangt de verplichte melding die je moet doen bij het CLB niet. Indien je bij het CLB nog geen melding hebt gedaan, vragen we je om die eerst te doen, alvorens ons formulier in te vullen.

Online melden

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.