tips om corona te bestrijden

💡 Nuttige tips om Coronavirus in te dijken

 • Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Hoe je best je handen wast, zie ie je in deze afbeelding.
 • Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
 • Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
 • Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

💡 Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips

 • Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet
 • Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …).
 • Kinderen worden niet ernstig ziek van het Coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 • Probeer afstand te houden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen. (minimum 1.50 meter tussen personen)
 • Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.
 • Een mix van verschillende leeftijden moet absoluut worden vermeden.
 • Blijf zoveel mogelijk thuis, enkel essentiële verplaatsingen (naar het werk gaan wanneer telewerk onmogelijk is, naar de apotheker gaan, naar de post gaan, etenswaren aankopen, tanken, ...) mogen worden gedaan.

💡 Coronavirus: wat doen als je ziek bent?
Heb je koorts en/of luchtwegklachten (zoals hoesten en ademhalingsmoeilijkheden)?

Blijf thuis.

Bel je huisarts en vermeld je symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. De huisarts bepaalt via een telefonische raadpleging of je thuis kan uitzieken of doorverwezen moet.

Eventuele doorverwijzing gebeurt via het Corona Consult, een samenwerking tussen huisartsen uit de regio Genk.

💡 Social distancing:

Wat?
'Social distancing' betekent zoveel als afstand houden, om het contact tussen (eventueel) besmette personen en gezonde, niet-besmette personen te verminderen.

Waarom?
We houden afstand om de verspreiding van het Coronavirus te vertragen. 

Voor wie?
Voor iedereen, maar vooral voor mensen uit de risicogroep.

Wie symptomen van een luchtweginfectie vertoont (hoesten, keelpijn, heesheid, niezen, hoofdpijn, spierpijn of koorts) blijft thuis.

De basis blijft:

Vermijd handen geven, zoenen en knuffelen.

Hanteer een goede handhygiëne.

💡 Welke verdere maatregelen zijn van kracht?

In bedrijven

 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Vergader zoveel mogelijk op afstand (Skype of teleconferentie)
 • Stel bijeenkomsten (personeels- of bedrijfsfeesten) uit.
 • Sta flexibel verlof toe of breid flexibele werkuren uit.
 • Stel opleidingen in grote groepen uit.

In het onderwijs

 • Volwassenen of externen die niet op school moeten zijn, blijven er beter weg.
 • Hou de oudercontacten telefonisch.

Bij risicogroepen

 • Stel alle activiteiten die gericht zijn op senioren uit.
 • Hetzelfde geldt voor alle andere risicogroepen.

Bij zorgverstrekkers

 • Vermijd ook kleinere bijeenkomsten van zorgpersoneel (bijv. in cafetaria’s).
 • Stel vergaderingen uit indien niet dringend of noodzakelijk, of organiseer ze telefonisch.
 • Werk zoveel mogelijk op afspraak.
 • Neem maatregelen om het aantal personen in wachtkamers te verminderen.
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.