Vergunning voor een collecte

Wanneer u voor een goed doel geld wilt inzamelen door een collecte te houden (op de openbare weg, huis-aan-huis of in openbare plaatsen), hebt u een vergunning nodig. De instantie die de vergunning aflevert hangt af van de locatie waar u de geldinzameling organiseert.

Procedure

U moet de vergunning schriftelijk aanvragen aan de bevoegde instantie:

De collecte wordt gehoudenU vraagt de vergunning aan

in een gemeente

het college van burgemeester en schepenen

in verschillende gemeenten van dezelfde provincie

de deputatie van het provinciebestuur

in verschillende provincies

de Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Uitzonderingen

Voor bepaalde vormen van collecten (wetenschappelijk, artistiek, letterkundig, wijsgerig of godsdienstig) is geen vergunning vereist.

Contacteer uw gemeentebestuur voor meer informatie.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.