vergunning voor een collecte

Wanneer u voor een goed doel geld wilt inzamelen door een collecte te houden (op de openbare weg, huis-aan-huis of in openbare plaatsen), hebt u een vergunning nodig. De instantie die de vergunning aflevert hangt af van de locatie waar u de geldinzameling organiseert.

Procedure

U moet de vergunning schriftelijk aanvragen aan de bevoegde instantie:

De collecte wordt gehouden U vraagt de vergunning aan

in een gemeente

het college van burgemeester en schepenen

in verschillende gemeenten van dezelfde provincie

de deputatie van het provinciebestuur

in verschillende provincies

de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Uitzonderingen

Voor bepaalde vormen van collecten (wetenschappelijk, artistiek, letterkundig, wijsgerig of godsdienstig) is geen vergunning vereist.

Contacteer uw gemeentebestuur voor meer informatie.

alert-box-close-text

Wij werken op afspraak!

Heel wat administratieve zaken kan je voortaan enkel nog met een afspraak afhandelen in het NAC.

Voor het afhalen van huisvuilzakken of aangevraagde documenten hoef je geen afspraak te maken. De meeste attesten kan je gewoon online aanvragen, zodat je niet meer langs hoeft te komen. 

Vragen? Lees meer over onze nieuwe werkwijze.

Maak een afspraak