charter Noord-Zuid

De huidige N74 of Grote Baan is een van de drukste wegen in Vlaanderen met alle gevolgen voor verkeersveiligheid, leefbaarheid en mobiliteit. Ondanks alle geleverde inspanningen is er nog steeds geen oplossing. De problemen worden er ook niet minder op.

De gemeenteraad keurde op 26 oktober 2017 het Charter Noord-Zuid unaniem goed. De tekst werd integraal onderschreven door de gemeenteraad. Uniek in Vlaanderen!

Het charter bevat een weergave van duidelijke punten waarover er binnen de gemeenteraad een akkoord is. Het is een sterk instrument om in dialoog te gaan met de Vlaamse regering over het dossier van de Noord-Zuid dat als een complex project wordt aangepakt.

Het doel van dit charter is een dringende, definitieve en duurzame oplossing vinden voor het verkeersvraagstuk, ook op bovenlokaal niveau. Veiligheid, leefbaarheid en volksgezondheid zijn enkele van de randvoorwaarden. Bovendien moet er rekening gehouden worden met het stijgend aantal voertuigen dat dagelijks over de Noord-Zuid passeert.

Lees hier het volledige charter.

Meer info over de Noord-Zuid in het algemeen vind je op de website van Wegen & Verkeer.