Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg West-Limburg

De kinder- en jongerenteams van het CGG zijn er voor kinderen vanaf 3 jaar en jongeren tot en met 18 jaar met psychologische, psycho-sociale of psychiatrische problemen. Ook de ouders van deze kinderen en jongeren worden bij de zorg betrokken. De meeste kinderen , jongeren en gezinnen komen op verwijzing ( CLB , Huisarts, K-diensten..) We werken steeds op afspraak.

Prijs:

Kostprijs: 1ste afspraak : gratis, mits verwijsbrief van arts of een andere hulpverlener. Volgende afspraken : 11 euro of verminderd tarief van 4 euro voor mensen met statuut verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit.

Wanneer:

Enkel consultatie op afspraak.
Wij zijn elke werkdag, van maandag tot donderdag, telefonisch bereikbaar van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Op vrijdag zijn we telefonisch bereikbaar van 9.00 uur tot 12.00 uur. Buiten de kantooruren kan je steeds een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat, een medewerker van het secretariaat neemt zo snel mogelijk contact met je op.
Er is een beperkte mogelijkheid tot avondconsultaties, voor meer informatie neem contact op met een het secretariaat. (011 42 49 31).


Wat meebrengen:

Administratiegegevens die vooraf naar jou opgestuurd worden, met de vraag ze al in te vullen.
Verwijsbrief of vroegere verslaggeving als je die hebt .
Klevertjes van de mutualiteit

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) doet aan multidisciplinaire dienstverlening. Dit houdt in dat we zowel maatschappelijke, psychologische als psychiatrische zorg verlenen.

Het CGG heeft een ambulant zorgaanbod, wat betekent dat personen bij ons enkel op afspraak op consultatie kunnen komen en niet worden opgenomen. .

Als tweedelijnsdienst werken wij op verwijzing van huisarts, eerstelijnspsycholoog, een sociale dienst, (psychiatrisch) ziekenhuis, het CLB of een andere hulpverlener.

Na aanmelding op ons secretariaat zal een hulpverlener u en/of uw verwijzer telefonisch contacteren voor een vraagverheldering. Hier bekijken we of het behandelaanbod van het CGG een antwoord kan zijn op uw hulpvraag. Dan wordt er een intake gepland, of een advies gegeven voor passende verwijzing.

Indien er een intake is op onze dienst, volgt achteraf een teambespreking waar een behandelplan wordt opgesteld dat de hulpverlener met u bespreekt alvorens de begeleiding/behandeling te starten.

Het therapeutisch aanbod van het CGG is gevarieerd. Naargelang uw hulpvraag en verwachtingen zal er gekozen kunnen worden voor individuele therapie, gezinstherapie, groepstherapie, sociaal psychiatrische begeleiding en/of medicamenteuze ondersteuning. De duur en intensiteit van de behandeling zijn afhankelijk van uw hulpvraag. We streven steeds naar een optimale zorg op maat.

Wij vinden samenwerking en afstemming met ander betrokken hulpverleners belangrijk. Mits uw toestemming krijgen de huisarts en/of verwijzer dan ook een kennisgeving van het intake gesprek in ons centrum. De huisarts of betrokken hulpverlener krijgt informatie over de evolutie van uw behandeling/begeleiding en wordt ook op de hoogte gesteld bij afronding of beëindiging van de behandeling/begeleiding. Indien u dit niet wenst, dient u dit duidelijk door te geven aan uw hulpverlener van het CGG.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.