Buurtweg 25 wordt afgeschaft RSS link

De gemeenteraad is op 25 oktober 2018 akkoord gegaan met het voornemen om een deel van buurtweg 25 in de Atlas van de Buurtwegen af te schaffen. Deze weg liep tussen de Kazernelaan en de Genkseweg maar bestaat in de praktijk niet meer.

 

Het dossier ligt ter inzage, tijdens de kantooruren in het NAC vanaf 12 november.

Het onderzoek wordt gesloten op maandag 17 december 2018 om 10 uur.

Bezwaren en/of opmerkingen kunnen gedurende bovenvermelde termijn schriftelijk overgemaakt worden aan het College van Burgemeester en Schepenen. Mondelinge bezwaren en/of bemerkingen worden aanvaard op de datum en het uur van de sluiting van het onderzoek.

Gepubliceerd op maandag 12 november 2018 8 u.