buurtpeters en -meters

Inwoners willen dat hun leefomgeving er netjes uitziet. Het gemeentebestuur besteedt daarom veel aandacht aan het onderhoud van de openbare ruimte in wijken en dorpscentra. Het spreekt vanzelf dat als gemeente en buurtbewoners de handen in mekaar slaan de slaagkans van het opzet groter is!

Met het project buurtpeters en –meters wil het gemeentebestuur inwoners aansporen om een peter- of meterschap aan te gaan voor het vrijwillig onderhouden van een buurt, wijk- of dorpsinfrastructuur. In ruil hiervoor krijgen ze logistieke ondersteuning van de gemeente.

Onderhoudstaken

De peters en meters kunnen diverse onderhoudstaken uitvoeren in een buurt of locatie die ze overeenkomen met het gemeentebestuur. Deze taken kunnen zoal zijn: opruimen van zwerfvuil, wieden van onkruid, gras maaien (als aanvulling op de maaibeurten van de groendienst) met een eigen grasmachine, melden van sluikstorten, straatmeubilair of speeltoestellen kuisen,...

Het spreekt vanzelf dat er alleen op het openbaar domein mag gewerkt worden.

Er zijn ook taken die de peters en meter in geen geval mogen uitvoeren: bomen en struiken snoeien of aanplanten, sluikstort opruimen, vuilbakken ledigen, zelf herstelwerken uitvoeren of zelf toestellen plaatsen.

Buurtpeters of –meters kunnen individueel werken of in groep. Hun aanspreekpunt bij het gemeentebestuur is het team planning - milieu en duurzaamheid.

Ondersteuning van het gemeentebestuur

De gemeente stelt vuilzakken en veiligheidsvestjes ter beschikking van peters en meters. Ze gebruiken in principe eigen materiaal voor het onderhoud. Voor een zwerfvuilkar kunnen ze zich eventueel tot het gemeentebestuur wenden. Het verzamelde vuil of groenafval wordt opgehaald door de gemeentelijke teams.

Jaarlijks organiseert het gemeentebestuur een informatie- en ontmoetingsmoment voor peters en meters en de betrokken gemeentelijke teams.

De vrijwilligers krijgen jaarlijks een bonus ten bedrage van 125 euro die ze moeten gebruiken voor de organisatie van een buurtdrink, buurtbarbecue, straatfeest,... Per straat wordt slechts één bonus uitgereikt, ook indien meerdere vrijwilligers in die straat actief zijn. Ze kunnen dit combineren met de subsidies rond straatfeesten zodat ze tot een bedrag van 250 euro kunnen komen.

Contract

Inwoners kunnen zich via het team planning – milieu en duurzaamheid gedurende het hele jaar engageren. Elk jaar zet het gemeentebestuur in de maand april een promotiecampagne op touw en worden alle contracten van de peters en meters verlengd.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

  • hun handen te desinfecteren
  • verplicht een mondmasker te dragen 
  • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
  • de looplijnen te volgen

We vragen je om alleen naar je afspraak te komen. Als het niet anders kan dan is 1 begeleider welkom om je te helpen. Als je geen oppas hebt mag je je kinderen natuurlijk ook meenemen. 

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.