Buitenspeeldag 2021

Speelstraat voor één dag

Aangezien een fysieke Buitenspeeldag in Kelchterhoef ook dit jaar een utopie bleek, gingen we op zoek naar een realistisch alternatief. Tijdens een brainstormsessie kwamen we op het idee om op woensdag 21 april meerdere speelstraten in te richten in Houthalen-Helchteren. We bepalen zelf niet waar de speelstraten komen, maar doen een oproep aan onze inwoners om zoveel mogelijk straten in te richten als speelstraat. Onder voorbehoud van een gunstige beslissing van het team mobiliteit en de politie natuurlijk! Om te bepalen welke straten in aanmerking komen, baseren we ons grotendeels op het reglement speelstraten dat in het verleden werd toegepast.

Waar?
Meerdere locaties in Houthalen-Helchteren

Hoe laat?
Van 13 tot 17 uur

Afspraken 'Speelstraat voor één dag!'

Een speelstraat tijdens de Buitenspeeldag in uw straat? De speelstraten zijn een initiatief van de bewoners, zij nemen en dragen ook de verantwoordelijkheid. Indien je geïnteresseerd bent om je straat op woensdag 21 april tussen 13u en 17u om te toveren in een speelstraat, klik je onderaan door naar de inschrijfpagina en vul je het formulier in voor 31 maart 2021. Afhankelijk van de adviezen van het team mobiliteit, de politie en de beslissing van het college van Burgemeester en Schepenen, ontvang je een gunstig of ongunstig antwoord.

OPGELET!: Niet elke straat in Houthalen-Helchteren komt in aanmerking als speelstraat! Deze moet aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen:

 1. De maximumsnelheid in de straat bedraagt 50 km/u.
 2. Het woonkarakter moet overheersend zijn.
 3. Er mag geen regelmatige doorgang zijn van openbaar vervoer.
 4. Straten met publieke parkings en/of handelszaken komen niet in aanmerking, tenzij de
  handelszaken hun goedkeuring geven.
 5. De lengte van speelstraten wordt normaliter beperkt, d.w.z. lange straten kunnen enkel voor een bepaald deel afgesloten worden.
 6. Minstens 2 personen (‘peters’ en/of ‘meters’) wonend op een verschillend adres in deze straat moeten zich verantwoordelijk stellen voor de speelstraat en zorgen dat de nadarafsluiting geplaatst en verplaatst wordt op de tijdstippen dat hun straat terug voor het verkeer toegankelijk wordt.
 7. De straat zal van 13u tot 17u ingericht worden als speelstraat.
 8. De straat zal tussen 12u en 13u worden afgesloten en tussen 17u en 18u terug worden vrijgemaakt voor het verkeer.
 9. Er mag maximum 1 speelstraat ingericht worden binnen een straal van 200 meter.

 

GEVOLGEN voor de bewoners van speelstraten (en eventueel omliggende straten):

 • De hele breedte van de openbare weg is voorbehouden voor het spelen. Spelende kinderen worden gelijkgesteld met voetgangers.
 • Parkeren is toegestaan, maar wordt afgeraden om het speelkarakter te vrijwaren.
 • Mogen in de speelstraat rijden: bestuurders van een motorvoertuig die in de straat wonen of er een garage hebben, fietsers en de orde- en hulpdiensten wanneer hun opdracht het rechtvaardigt.
 • De maximumsnelheid voor bovenstaande voertuigen bedraagt op dat moment 30 km/u.
 • Bestuurders moeten de doorgang vrijlaten voor de spelende voetgangers. Ze moeten
  stapvoets rijden, voorrang verlenen en indien nodig stoppen. Ze mogen de spelende
  voetgangers nooit in gevaar brengen of hinderen, en moeten dubbel voorzichtig zijn ten
  aanzien van kinderen.
 • De peters en/of meters van de straat dragen de verantwoordelijkheid om de nadarelementen op de afgesproken tijdstippen op en van de rijweg te plaatsen. De verzekering voor deze personen geldt vanaf het moment dat de signalisatie ’s middags wordt geplaatst tot op het moment dat deze ’s avonds wordt weggehaald. De peters en/of meters moeten de volledige periode aanwezig zijn op straat, we vergoeden hen hiervoor met een vrijwilligersvergoeding van 35,41€.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

 • hun handen te desinfecteren
 • verplicht een mondmasker te dragen 
 • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
 • de looplijnen te volgen

We vragen je om alleen naar je afspraak te komen. Als het niet anders kan dan is 1 begeleider welkom om je te helpen. Als je geen oppas hebt mag je je kinderen natuurlijk ook meenemen. 

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.