brexit Impact Scan

Voor wie?

De Brexit Impact Scan is er voor alle bedrijven in België. De brexit kan elk bedrijf raken. Doorloop alle situaties die op je van toepassing zijn, om de - soms onvermoede - effecten voor je bedrijf te ontdekken.

Voorbereiden op de brexit

Het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) heeft de Europese Unie (EU) verlaten op 31 januari 2020. Een overgangsperiode loopt tot en met 31 december 2020. Na het einde van die overgangsperiode zal het Verenigd Koninkrijk uit de interne markt en douane-unie stappen. Door dat vertrek wordt het Verenigd Koninkrijk een land buiten de EU en gaan andere handelsafspraken gelden dan binnen de EU. Denk bijvoorbeeld aan douanecontroles, voorschriften voor in- en uitvoer van producten en kwaliteitseisen.

De brexit kan grote gevolgen hebben voor bedrijven in België. Hij kan ook uw bedrijf raken. Het is daarom zaak nu al maatregelen te treffen en in ieder geval de mogelijke impact van de brexit voor uw onderneming te bepalen. De Brexit Impact Scan helpt je in kaart te brengen wat je nu al kunt voorbereiden en waar je bij stil moet staan.

Situaties

De mogelijke situaties zijn gegroepeerd rond 9 thema's:

 • de export,
 • de import,
 • de diensten,
 • het transport,
 • de levering,
 • de digitale gegevens en diensten (privacyregulering),
 • de intellectuele eigendom,
 • de vestiging,
 • de mededinging en de markt.

Uitgangspunten

Alle adviezen in de Brexit Impact Scan zijn gebaseerd op de uitgangspunten van het Verenigd Koninkrijk in de onderhandelingen over het Britse vertrek uit de EU. De EU en het Verenigd Koninkrijk onderhandelen nog in Brussel over de toekomstige relatie. Die onderhandelingen gaan onder meer over de mate en intensiteit van controles aan de grens en in hoeverre u toegang blijft houden tot de Britse markt en het Verenigd Koninkrijk tot de Belgische markt.

Belangrijke kanttekening bij de Brexit Impact Scan

Zolang nog onduidelijk is wanneer er iets verandert en hoe dat er precies uitziet, kan je aan die scan geen rechten ontlenen. Met andere woorden, die scan geeft je het beste advies voor je bedrijf, gebaseerd op de situatie zoals die is, maar geeft je zolang de onderhandelingen nog lopen, geen uitsluitsel.

Onder andere om meer tijd te geven zich op de nieuwe situatie voor te bereiden, hebben de EU en het Verenigd Koninkrijk in een overgangsperiode voorzien. Die overgangsperiode loopt tot 31 december 2020. Het is nu afgesproken dat gedurende die periode het Verenigd Koninkrijk behandeld wordt alsof het (nog) een onderdeel is van de EU.

De FOD Economie stelt alles in het werk om de teksten van de Brexit Impact Scan zo snel mogelijk aan te passen in geval van wijzigingen.

Blijf daarom de ontwikkelingen rondom de brexit volgen.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

 • hun handen te desinfecteren
 • verplicht een mondmasker te dragen 
 • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
 • de looplijnen te volgen

We vragen je om alleen naar je afspraak te komen. Als het niet anders kan dan is 1 begeleider welkom om je te helpen. Als je geen oppas hebt mag je je kinderen natuurlijk ook meenemen. 

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.