Bouw fietsbrug Helchteren gaat eerste fase in RSS link

Op maandag 28 februari ging de eerste schop in de grond voor de zogenaamde winsten van de Noord-Zuid. De fietsbrug is een van de eerste realisaties die we nu al op het terrein kunnen realiseren binnen het project Noord-Zuid Limburg.

We maken op korte termijn werk van een verbeterde fietsveiligheid in onze gemeente. De werken duren een jaar.

De afgelopen 2 maanden voerden de nutsmaatschappijen al voorbereidende werken uit in de buurt van de Kievitwijk en ter hoogte van de vroegere terreinen van Awouters. Eerst wordt de werfzone veilig ingericht en zorgt de aannemer door de aanleg van een tijdelijk fietspad voor veilige omrijroutes voor fietsers langs de Grote Baan. Vanaf april tot maart 2023 bouwen we aan de fietsbrug, verplaatsen we de bushaltes en werken we aan de definitieve fietspaden.

De hinder tijdens de werken blijft beperkt omdat er veelal in de berm en naast de weg wordt gewerkt. Het verkeer op de Grote Baan kan dan ook altijd in beide richtingen, maar wel aan een verminderde snelheid van 50km/u, langs de werfzone rijden. In totaal zal er ook een tiental nachten ’s nachts worden gewerkt. Tijdens dat nachtwerk zal het nodig zijn om een rijstrook af te sluiten en het verkeer beurtelings door te laten rijden via de andere rijstrook. Bewoners en de omgeving worden van de nachtelijke werfactiviteit en de extra hinder telkens tijdig op de hoogte gebracht. 

Gepubliceerd op woensdag 2 maart 2022 8.41 u.
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.