biomassaplein

Het Biomassaplein op Centrum-Zuid is een verzamelplaats voor houtsnippers die afkomstig zijn van duurzaam landschapsbeheer. De snippers worden er nabehandeld en verwerkt. Zo past het Biomassaplein perfect binnen onze duurzame benadering van het milieu. En het sluit aan bij onze ambitie om bedrijvigheid zoveel mogelijk volgens het cradle-to-cradleprincipe te laten verlopen, want de houtsnippers kunnen gebruikt worden om warmte en energie op te wekken. Deze methode is milieuvriendelijker dan oplossingen op stookolie.

Het biomassaplein is als coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk opgericht in een samenwerking tussen de Provincie Limburg, Bionerga, Nuhma en het Regionaal Landschap Lage Kempen. 

alert-box-close-text

Wij werken op afspraak!

Heel wat administratieve zaken kan je voortaan enkel nog met een afspraak afhandelen in het NAC.

Voor het afhalen van huisvuilzakken of aangevraagde documenten hoef je geen afspraak te maken. De meeste attesten kan je gewoon online aanvragen, zodat je niet meer langs hoeft te komen. 

Vragen? Lees meer over onze nieuwe werkwijze.

Maak een afspraak