bekendmakingen

Bekendmaking Project Noord-Zuid Limburg

Project Noord-Zuid Limburg - Alternatievenonderzoeksnota & MER

Datum bekendmaking: 6 augustus 2020

Bekendmakingen omgevingsvergunningen

Hier kan je alle bekendmakingen openbare onderzoeken en beslissingen omgevingsvergunningen terugvinden.

Bekendmakingen

bekendmaking van de procedure voor het opstellen van plan-MER voor het Beleidsplan provincie Limburg
termijn terinzagelegging: 1/9/2020 tot en met 30/10/2020

Noodbesluit omgevingsvergunning

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 ook reeds maatregelen getroffen voor de omgevingsvergunningsprocedures. 
 
Het uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden, maar dat overheden niet geblokkeerd worden als zij kunnen optreden. Er wordt aangeraden om waar mogelijk zo snel stappen te zetten en te beslissen om zo de aanvrager, de beroepsindiener en de burger niet te lang in het ongewisse te laten en de economische stilstand niet nog erger te maken.
 
Kort samengevat:

  • de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020
  • nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
  • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
  • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
  • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
  • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld, wordt ook met 30 dagen verlengd (van 30 naar 60). Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

 
Raadpleeg het besluit van de Vlaamse Regering en een gedetailleerde toelichting van de maatregelen.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

  • hun handen te desinfecteren
  • verplicht een mondmasker te dragen 
  • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
  • de looplijnen te volgen

We vragen je om alleen naar je afspraak te komen. Als het niet anders kan dan is 1 begeleider welkom om je te helpen. Als je geen oppas hebt mag je je kinderen natuurlijk ook meenemen. 

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.