bekendmakingen

Bekendmakingen omgevingsvergunningen

Hier kan je alle bekendmakingen openbare onderzoeken en beslissingen omgevingsvergunningen terugvinden.

Bekendmakingen

bekendmaking ministrieel besluit van een milieuvergunning, Remo Milieubeheer

bekendmaking arrest van de Raad van State (nr. 247.484), Remo Milieubeheer

bekendmaking arrest van de Raad van State (nr. 247.485), Remo Milieubeheer

Noodbesluit omgevingsvergunning

(onder de tekst vind je de aangepaste bekendmakingen van de lopende openbare onderzoeken met de begin- en einddatum onder voorbehoud)

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 ook reeds maatregelen getroffen voor de omgevingsvergunningsprocedures. 
 
Het uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden, maar dat overheden niet geblokkeerd worden als zij kunnen optreden. Er wordt aangeraden om waar mogelijk zo snel stappen te zetten en te beslissen om zo de aanvrager, de beroepsindiener en de burger niet te lang in het ongewisse te laten en de economische stilstand niet nog erger te maken.
 
Kort samengevat:

  • de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020
  • nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
  • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
  • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
  • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
  • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld, wordt ook met 30 dagen verlengd (van 30 naar 60). Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

 
Raadpleeg het besluit van de Vlaamse Regering en een gedetailleerde toelichting van de maatregelen.

Aangepaste bekendmakingen van de lopende openbare onderzoeken met de begin- en einddatum 

zie bekendmakingen omgevingsvergunningen

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

  • hun handen te desinfecteren
  • verplicht een mondmasker te dragen 
  • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
  • de looplijnen te volgen

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 00 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.