begeleiding en toelagen

Begeleiding

Wat doet het CLB?

Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen een beroep doen op het CLB voor informatie, hulp en begeleiding.

In de begeleiding:

 • staat de leerling centraal,
 • wordt er multidisciplinair gewerkt in teamverband,
 • wordt de geheimhouding van gegevens gegarandeerd,
 • is de dienstverlening gratis.

Het CLB is op volgende domeinen actief:

 • het leren en studeren,
 • de schoolloopbaan,
 • de preventieve gezondheidszorg,
 • de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Contact

Centrum voor Leerlingenbegeleiding GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
CLB GO! GENK-MAASLAND (hoofdzetel)
Weg naar As 199A
3600 Genk
tel. 089 36 57 90
e-mail: info@clb-genk-maasland.be

VCLB (Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding) Midden-Limburg
Saviostraat 39
tel. 011 52 52 05 – fax 011 60 27 90
e-mail: houthalen@vclblimburg.be

Toelagen

Wanneer kom je in aanmerking voor een studietoelage?
Voor kinderen in het kleuter-, lager- en middelbaar onderwijs is de studietoelage vervangen door een schooltoeslag, die in het Groeipakket zit (de vroegere kinderbijslag).

Enkel studenten uit het hoger onderwijs moeten nog een toelage aanvragen.

Meer info kan je verkrijgen via:

 • www.studietoelagen.be
 • 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid
 • het schoolsecretariaat
 • het provinciebestuur- dienst studietoelagen (nieuw adres!)
  VAC Hasselt
  Hendrik van Veldekegebouw
  Koningin Astridlaan 50
  B-3500 Hasselt
  Zitdagen: maandagnamiddag en woensdagnamiddag van 13.30 tot 16.30 uur.
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.