algemeen directeur

Wim Haest is de algemeen directeur van het gemeentebestuur en het OCMW van Houthalen-Helchteren.

De de algemeen directeur is verantwoordelijk voor :

  • de algemene leiding en coördinatie van de gemeente- en OCMW-diensten
  • het personeel
  • de voorbereiding van alle dossiers die aan college en gemeenteraad worden voorgelegd
  • de voorbereiding van de vergaderingen van college en gemeenteraad
  • de opmaak van de verslagen van vergaderingen van college en gemeenteraad
  • algemeen beleidsadvies aan het bestuur
  • de medeondertekening van uitgaande briefwisseling en documenten namens college en gemeenteraad
  • het opvolgen van de uitvoering van de beslissingen van college en gemeenteraad

De de algemeen directeur treedt op als tussenpersoon tussen de politieke verantwoordelijken en de gemeentelijke diensten.

Bij de uitoefening van zijn taken wordt hij bijgestaan door de medewerkers van het beleidssecretariaat.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.