algemeen directeur

Wim Haest is de algemeen directeur van het gemeentebestuur en het OCMW van Houthalen-Helchteren.

De de algemeen directeur is verantwoordelijk voor :

  • de algemene leiding en coördinatie van de gemeente- en OCMW-diensten
  • het personeel
  • de voorbereiding van alle dossiers die aan college en gemeenteraad worden voorgelegd
  • de voorbereiding van de vergaderingen van college en gemeenteraad
  • de opmaak van de verslagen van vergaderingen van college en gemeenteraad
  • algemeen beleidsadvies aan het bestuur
  • de medeondertekening van uitgaande briefwisseling en documenten namens college en gemeenteraad
  • het opvolgen van de uitvoering van de beslissingen van college en gemeenteraad

De de algemeen directeur treedt op als tussenpersoon tussen de politieke verantwoordelijken en de gemeentelijke diensten.

Bij de uitoefening van zijn taken wordt hij bijgestaan door de medewerkers van het beleidssecretariaat.

alert-box-close-text

Wij werken op afspraak!

Heel wat administratieve zaken kan je voortaan enkel nog met een afspraak afhandelen in het NAC.

Voor het afhalen van huisvuilzakken of aangevraagde documenten hoef je geen afspraak te maken. De meeste attesten kan je gewoon online aanvragen, zodat je niet meer langs hoeft te komen. 

Vragen? Lees meer over onze nieuwe werkwijze.

Maak een afspraak