AGB Sport

Het AGB Sport is een autonoom gemeentebedrijf.

Het heeft als doel:

  • de exploitatie van de infrastructuren bestemd voor culturele, toeristische en sportieve activiteiten of voor ontspanningsdoeleinden, voor zover daartoe aangesteld door de gemeente.

Meer informatie over de werking van dit AGB lees je in de statuten.