AGB Masterplan

Het AGB Masterplan is een autonoom gemeentebedrijf.

Het heeft als doel:

  • het beheer en de uitbating van het Nieuw Administratief Centrum
  • het beheer en de exploitatie van het patrimonium behorend tot het openbaar en privaat domein waarvan het eigenaar is of waarop, ongeacht de rechtstechniek, door de gemeente een beheers- of gebruiksrecht aan het AGB Masterplan wordt toegekend, evenals de exploitatie van infrastructuren, bestemd voor culturele, toeristische, of sportieve activiteiten of voor ontspanningsdoeleinden, voor zover daartoe aangesteld door de gemeente

Meer informatie over de werking van dit AGB lees je in de statuten.