Afvalinzameling aan huis gaat door RSS link

Limburg.net ontvangt heel wat suggesties over de inzameling van afval aan huis. Zo krijgen ze vragen voor een omschakeling van veertiendaags naar wekelijks, een bijkomende ophaalronde van plastics,…

Dit ook omdat de recyclageparken gesloten zijn en je misschien meer afval hebt omdat je meer thuis bent. Maar het is niet mogelijk om in gaan op vragen om extra ophaalrondes te organiseren.

Limburg.net en de ophaalfirma’s (Limburg.net, Renewi en Suez) blijven alles in het werk stellen om de ophalingen aan huis te laten doorgaan. Op dit ogenblik lukt het nog om volgens het voorziene schema te werken. Maar dit wordt elke dag een grotere uitdaging. Ook de ophaalfirma’s worden geconfronteerd met zieken. Daarnaast zijn er ook de bijkomende voorzorgsmaatregelen waardoor zij op een andere manier dan normaal werken.

Een aantal ophalingen aan huis worden verzorgd door onder andere Kringwinkels en verenigingen. Deze ophalingen zijn geannuleerd. Hier kan je een overzicht vinden van de afgeschafte ophaalrondes.

Toon je respect voor de ophalers zodat zij hun werk efficiënt en snel kunnen uitvoeren:

  • De ophaling start zoals steeds om 6 uur ’s ochtends. Zet je afval de avond voordien buiten, zo staat het steeds tijdig buiten.
  • Respecteer de maximumgewichten die in de container of zak mogen. bv. Een pakket papier mag max. 15 kg wegen, een grote zak huisvuil 10 kg en een kleine zak 5 kg.
  • Zorg ervoor dat je niet teveel afval buiten zet per ophaalbeurt: bv. max. 2 m³ tuin- en snoeihout, max. 1 m³ papier en karton
  • Sorteer correct zodat je afval niet geweigerd moet worden.

In de afvalkalender kan je alle info terugvinden.

Gepubliceerd op dinsdag 24 maart 2020 11.45 u.
alert-box-close-text

Maatregelen m.b.t. Coronavirus

Stel niet-dringende bezoeken uit

Omwille van het coronavirus willen we ook de bezoekers aan ons gemeentehuis beperken om zo besmettingen te vermijden. Twijfel je over dringendheid, bel ons dan tijdens de openingsuren op 011 49 20 00. 

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 00 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.

We vragen onze bezoekers de nodige afstand tot onze medewerkers te bewaren en met bancontact te betalen.

Maak een afspraak