afval

💡 Zijn de containerparken gesloten?
Momenteel zijn containerparken gesloten, desalniettemin zoeken de gewesten een oplossing die gecommuniceerd wordt in de volgende dagen.

💡 Mogen we ons verplaatsen naar de glascontainers?
Ja, dat mag.

💡 Mag de deur-aan-deur ophaling van huishoudelijk afval blijven doorgaan?
Ja, de verschillende afvalophalingen (restafval, groenafval, papier en karton en PMD) worden voortgezet.
Om zoveel mogelijk ophalingen te kunnen blijven garanderen beperkt Limburg.net het aantal aangeboden afvalzakken tot vier per afvalsoort.

💡 Grofvuilophalingen aan huis uitgesteld tot 3 mei
Om zoveel mogelijk capaciteit vrij te houden voor de ophaling van huisvuil, gft, pmd en papier en karton worden de grofvuilophalingen aan huis voorlopig uitgesteld tot na 3 mei. Iedereen die al een aanvraag deed voor een grofvuilophaling wordt hiervan persoonlijk verwittigd. De geplande ophalingen worden verschoven naar de eerstkomende ophaaldatum in mei.

💡 Kan het opruimen van sluikstorten op openbaar domein door openbare diensten nog doorgaan?
Ja, in het kader van hygiëne is dit van belang. Burgerinitiatieven zijn niet toegestaan.

💡 Mogen particuliere zwerfvuilacties nog doorgaan?
Nee, we stimuleren mensen om geen vuil op straat te gooien. Weliswaar vallen zwerfvuilacties niet onder essentiële verplaatsingen.

💡 Toon je respect voor de ophalers, bied uw afval correct aan

  • De ophaling start zoals steeds om 6 uur ’s ochtends. Zet je afval de avond voordien of uiterlijk ’s ochtends om 6 uur buiten, zo staat het steeds tijdig aan de straat.
  • Respecteer de maximumgewichten die in de container of zak mogen. bv. Een pakket papier mag max. 15 kg wegen, een grote zak huisvuil 10 kg en een kleine zak 5 kg.
  • Zorg ervoor dat je niet teveel afval buiten zet per ophaalbeurt: maximum 4 zakken voor huisvuil, pmd en groenafval, max. 2 m³ tuin- en snoeihout en max. 1 m³ papier en karton
  • Sorteer correct zodat je afval niet geweigerd moet worden.