zaalbezetting sporthal: attest

Een attest waarmee een club kan aantonen dat een aanvraag voor reservatie van de sporthal werd gedaan, maar dat dit niet kan op het voorgesteld tijdstip, omdat de sporthal bezet is, gesloten is, of een andere reden, …

Dit attest dient dan als verantwoording van de club t.o.v. de federatie.

Voorwaarden

 

Procedure

  • Indienen aanvraag via mail / telefoon / brief of via het centraal onthaal
  • Ontvangen attest

Wat meebrengen

Informatie m.b.t. de datum en het uur en in welke sporthal de wedstrijd gespeeld moet worden.

Regelgeving

Contactinformatie