werkgroepen en adviesraden

 • seniorenraad

  De seniorenraad is een adviesraad, samengesteld uit senioren van seniorenverenigingen en ook uit onafhankelijke senioren.  Zo kan het beleid voor senioren ook door senioren mee gestuurd worden. 

  Deze raad geeft advies in seniorenkwesties.  De raad werkt samen met seniorenverenigingen en coördineert intiatieven i.v.m. het ouderenbeleid.  De seniorenraad stimuleert senioren bij het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en ondersteunt en informeert hen bij hun zoektocht naar gepaste zorg en algemeen welzijn.

  Administratieve en inhoudelijke ondersteuning door het team maatschappelijke participatie, voorgezeten door schepen van welzijn.

  Correspondentieadres: NAC, Pastorijstraat, tel. 011 49 20 00

 • diversiteitsraad

  Voorzitter: Necati Yurdakul
  Ondervoorzitter: Maria Garcia

  Correspondentieadres: NAC, Pastorijstraat, tel. 011 49 20 00

 • platform vrouwenorganisaties

  Dit platform is samengesteld uit verschillende lokale vrouwenorganisaties. 
  Jaarlijks organiseren zij 3 grote uitwisselingsactiviteiten waar ontmoeting centraal staat.
  Naast deze activiteiten is het platform ook partner bij meerdere gemeentelijke initiatieven o.a.; de week van de smaak, dag van de vrijwilliger, ...

  Meer info: 011 49 22 03

 • FairTradeGemeente

  Sinds 2010 is Houthalen-Helchteren officieel een 'FairTradeGemeente'.

  FAIR TRADE staat voor:

  • Rechtvaardige prijs voor de boeren in het zuiden,
  • Correcte sociale werkomstandigheden,
  • Milieuvriendelijke en duurzame productiemethoden.

  FAIRTRADEproducten herken je aan een fairtradelabel.
  Het meeste gekende fairtradelabel is dit van Max Havelaar. Je vindt het terug op tal van producten in de supermarkt (fruit, koffie,suiker, chocolade,...), drankenhal (wijnen, fruitsappen, bieren,...) of in de wereldwinkel. Sommige bekende merken hebben een fairtradelijn – van Romboutskoffie tot Candicosuiker –  en sommige supermarkten hebben hun eigen fairtradelabel (bv. Colibri van Colruyt).

  FAIR TRADE heeft ook alles te maken met plaatselijke duurzame productie en handel en met bewust consumeren. Aandacht voor biologische producten, het invoeren van een veggiedag,  genieten van een ambachtelijk ijsje na een fietstocht,... slechts enkele varianten van een fairtradelevensstijl.

  FAIRTRADEGEMEENTE is een titel die aangeeft dat een gemeente en haar inwoners eerlijke handel een warm hart toedragen en er ook effectief werk van maken.

  De titel FAIRTRADEGEMEENTE is niet het eindpunt maar het beginpunt van een langer engagement om gemeentelijk te werken rond eerlijke wereldhandel en duurzame economie. Hierin passen tal van nieuwe initiatieven die de komende tijd door plaatselijke organen, verenigingen, bedrijven of handelaars zullen genomen worden.

  'Trade' jij ook toe?

  Talloze inwoners van Houthalen-Helchteren horen in dit lijstje thuis. Mensen die ervan  overtuigd zijn dat ze via hun boodschappentas producenten in het zuiden een hart onder de riem steken. En zo wordt een buren- of familiefeest meteen een wereldfeest.

  Daarmee is de opzet van fairtradegemeente duidelijk: hoe meer we met zijn allen fairtrade kopen, hoe beter voor de boeren en hun gezinnen in het zuiden.

 • vredesgemeente

  Sinds 2012 is onze gemeente een vredesgemeente.

  Het voorstel om toe te treden tot de vredesgemeenten werd aan de gemeenteraad voorgelegd door de WOSHH (Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Houthalen-Helchteren).

  Om vrede duurzaam te maken, moeten vrede en geweldloosheid immers gedragen worden door alle mensen. Op alle niveaus moeten we bouwen aan een duurzame en een rechtvaardige maatschappij.

  Met de ondertekening van de intentieverklaring wil het gemeentebestuur werken op gemeentelijk niveau aan een cultuur van vrede en geweldloosheid. De normen die de Verenigde Naties daarvoor opstellen, worden hierbij gevolgd.

  Info: www.paxchristi.be

 • ontwikkelingssamenwerking

  In onze gemeente wordt ook aandacht besteed aan het luik ontwikkelingssamenwerking. Het gemeentebestuur wil, in samenspraak met de gemeentelijke werkgroep voor ontwikkelingssamenwerking, steun verlenen aan nationale acties (11.11.11, Broederlijk Delen, Vredeseilanden, …) maar ook en vooral aan lokale actoren (personen, organisaties, …) die met één of meerdere derdewereldprojecten verbonden zijn.

  Wil je een aanvraag indienen? In het subsidiereglement WOSHH vind je hieromtrent alle nodige informatie.

  Meer info

  011 49 21 97

 • werkgroep personen met een handicap

  De gemeentelijke diensten houden bij de organisatie van evenementen rekening met toegankelijkheid. Hiervoor werken ze samen met vzw Intro-events

  Er is ook een goede samenwerking met het Toegankelijkheidsbureau.

  Enkele activiteiten:

  • blauwschilderen (blauwe omlijning) van de voorbehouden parkeerplaatsen
  • G-sportdag
  • uitwisselingsactiviteiten 

  Wil je probleem of knelpunt inzake toegankelijkheid melden, dat kan via dit formulier.

Contactinformatie