vreemdelingenkaart

Er bestaan 9 verschillende modellen van vreemdelingenkaarten afhankelijk van je statuut. Elk ervan is gekenmerkt door een letter, namelijk de kaarten: A, B, C, D, E, E+, F, F+ en H.

Alle elektronische vreemdelingenkaarten hebben in principe een geldigheidsduur van 5 jaar, met uitzondering van de A-kaart, die een beperkte duur heeft.

Deze A-kaart wordt afgeleverd aan o.a. studenten, houders van een arbeidskaart B, personen in het kader van een gezinshereniging art. 10.  Dit is conform de instructies van de Dienst Vreemdelingenzaken (FOD Binnenlandse Zaken).

In uitzonderlijke gevallen kunnen de B, C, D, E, F of H kaarten een andere geldigheidsduur dan 5 jaar hebben. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de kaart wordt afgeleverd aan Zwitserse onderdanen of hun familieleden.

Of wanneer er sprake is van de vervanging van de elektronische verblijfskaart door een duplicaat-kaart (bijvoorbeeld na verlies of diefstal). In dit laatste geval vermeldt de vreemdelingenkaart de bijzondere opmerking "Duplicaat".

Procedure

Bij de aanvraag bied je je persoonlijk aan: je moet immers het 'basisdocument' ondertekenen. De uiteindelijke aflevering van de e-VK gebeurt 2 à 3 weken na de aanvraag

Voor de kaarten van niet-EU burgers (A, B, C, D en H-kaart) worden biometrische gegevens verzameld bij de aanvraag.  D.w.z. de vingerafdrukken, gedigitaliseerde pasfoto en de gedigitaliseerde handtekening worden op een chip in de e-VK opgeslagen. 

Bij het afhalen van de aangevraagde e-VK van niet EU-EU burgers, worden opnieuw de vingerafdrukken gecontroleerd met die op de e-VK, alvorens de kaart kan overhandigd worden.

Er is ook een spoedprocedure (aflevering 4 werkdagen na de aanvraag) voor alle kaarten.

En een zeer dringende procedure (aflevering 2 werkdagen na de aanvraag) voor de kaarten type E en F.

De aanvraag moet wel vóór 14 uur gebeuren, anders verschuift dit een dag.

Voor deze procedures moet je extra betalen.

Als houder van een verblijfsvergunning met een principiële geldigheidsduur van 5 jaar, word je vóór het einde van de geldigheidsduur van de vreemdelingenkaart schriftelijk uitgenodigd om deze tijdig te vervangen.

Het gemeentebestuur draagt echter geen enkele verantwoordelijkheid indien je je, ongeacht het ontvangen van die brief, zelf niet tijdig aanmeldt voor de aanvraag van een nieuwe kaart.

Wat meebrengen

Bij je aanvraag moet je volgende documenten voorleggen:

 • oude identiteitskaart (bij verlenging)
 • een recente en gelijkende pasfoto (biometrie: neutraal vooraanzicht (niet lachen, geen tanden zichtbaar) geen reflectie van brilglazen, ogen vrij, geen attributen of haren in het gezicht)

Bij het afhalen van de e-VK:

 • de omslag met de pin- en pukcode die je thuis ontving
 • het tijdelijk document dat werd afgeleverd bij aanvraag of melding verlies/diefstal

Bedrag

Kaart zonder biometriegegevens - type E en F

 • Voor Europeanen en hun familieleden
  Gewone procedure: 20,70 euro

Kaart met biometriegegevens - type A, B, C en D

 • Voor niet-Europeanen
  Gewone procedure: 23,40 euro

Spoedprocedure: 

 • gewone spoed (levering na 2 werkdagen): 84 euro
 • dringende spoed voor E, E+, F, F+ kaarten (levering na 1 werkdag): 125 euro

Contactinformatie