volwassenenwerking

Het opzet van volwassenenwerking is hen meer kansen te geven op een volwaardige participatie door het stimuleren van hun Nederlandse taalkennis, hun creatieve, sociale en sportieve vaardigheden, hun zelfredzaamheid en het nemen van verantwoordelijkheid.

Daarenboven is er het emancipatorisch karakter van participatie aan het verenigingsleven.

We vinden het belangrijk dat deze mensen betrokken zijn in reguliere werkingen en overleg.

Om dit alles te realiseren organiseren wij allerhande laagdrempelige activiteiten.
Inrichten en organiseren van uitwisselingsactiviteiten met Vlaamse verenigingen, uitstappen, vormingen,... met het oog op integratie.

De ondersteuning van deze groepen is een belangrijke taak vanuit het gemeentelijk team maatschappelijke participatie.

Ten slotte ook we ook in voor de ondersteuning van het gemeentelijk Platform Vrouwenorganisaties.

Meer info: 011 49 22 03

Contactinformatie