volmacht bij verkiezingen

Indien het niet mogelijk is om de kiesplicht na te komen door een van de volgende redenen:

  • Ziekte of gebrekkigheid,
  • Beroeps- of dienstredenen,
  • Je oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit,
  • Je bevindt je in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel,
  • Geloofsovertuiging,
  • Studieredenen,
  • Tijdelijk verblijf in het buitenland (niet om beroeps- of dienstredenen, bijvoorbeeld verlof).

en men zijn recht tot kiezen wenst uit te oefenen, kan men ten allen tijde een volmacht verschaffen aan een ander persoon ingeschreven op de kiezerslijsten, die dan in zijn plaats kiest.

Voorwaarden

Iedere volmachtdrager mag slechts één volmacht krijgen.

Aan elke volmacht moet een attest bevestigd zijn, waaruit de onmogelijkheid van de volmachtgever blijkt om zich naar het stembureau te begeven (medisch attest, attest van de burgemeester bij verblijf in het buitenland, enz.).

Procedure

  • Meedelen wie de volmachtdrager is;
  • Meedelen reden waarom men volmacht wil geven;
  • Ontvangen volmachtformulier.

Bedrag

gratis

Contactinformatie