verkavelingsvergunning/verkavelingswijziging: aanvraag

Als je als eigenaar van een perceel of percelen in Houthalen-Helchteren één of meerdere bestaande gronden wil verdelen in twee of meer percelen in functie van een verkoop voor woningbouw, heb je een verkavelingsvergunning nodig. Deze bepaalt de voorwaarden waaraan de te bouwen woning moet voldoen. Om hier dan effectief op te bouwen moet je wel nog een stedenbouwkundige vergunning aanvragen. Voor een gewoon bouwperceel, gelegen in woongebied en aan een voldoende uitgeruste weg, is voorafgaand aan de stedenbouwkundige vergunning geen verkavelingsvergunning vereist.

Voorwaarden

 Bij sommige procedures moet er een voorafgaand openbaar onderzoek worden georganiseerd waarbij belanghebbende derden het dossier kunnen inkijken en eventueel bezwaar indienen.

Procedure

  • Aanvragen mogelijkheden voor verkaveling of verkavelingswijziging via mail / telefoon / brief of aan de balie leefomgeving;
  • Indienen verkavelingaanvraagdossier of wijzigingsaanvraag (via derde of eigenhandig);
  • Betalen dossiertaks;
  • Ontvangen beslissing (vergunning of weigering);
  • Bij vergunning: aanplakken van bekendmaking van verkaveling of wijziging op het perceel (of mogelijkheid om in beroep te gaan bij bestendige deputatie bij een weigering);
  • Uitvoeren werken (ten vroegste vanaf 35 dagen na de aanplakking).

Wat meebrengen

Volledig dossier waarvan inhoud afhankelijk van de aard staat vermeld op de website van Vlaanderen

Bedrag

25 euro

Regelgeving

 

Contactinformatie